Lapkričio 26-ąją

2017-11-28 at 10:53

Lapkričio 26-ąją kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas sukvietė Antalieptės ir Dusetų bažnyčių choristus kartu paminėti Šv. Cecilijos – kankinės, bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėjos dienos.

Dėkojame mūsų vargonininkei Loretai Alaunienei ne tik už gražiai giedamas giesmes, bet ir gebėjimą sutelkti ne prastesnį už Dusetų (vadovė Janina Kaškauskienė) Antalieptės bažnyčios chorą. Juk žmonės nuo seno sako: „Kas gieda, tas dvigubai meldžiasi“.

Dėkojame visiems už gražų susitikimą!

Antalieptės KB informacija

Žiūrėti daugiau

Antalieptės KB nuotrauka.

Antalieptės bažnyčioje

2017-11-03 at 08:09

2017 m. lapkričio 2-ąją, mirusiųjų pagerbimo dieną, Antalieptės bažnyčioje vyko gedulingos Vėlinių Šv. Mišios ir procesija.

Lapkričio 1-8 d. bažnyčioje vyksta Vėlinių oktava, per kurią visos Šv. Mišios aukojamos jūsų intencijomis už mirusius. Išpildę būtinas bažnyčios sąlygas, galite pelnyti Visuotinius Atlaidus mirusiųjų naudai. Artimiausios Vėlinių oktavos Šv. Mišios:

Lapkričio 4 d. (šeštadienis), 13.00 val. – Teresės mirties metinės.
Lapkričio 5 d. (sekmadienis), 10.00 val. – Šv. Mišios.

Lapkričio 8-9 d. bažnyčioje vyks Švenčiausio Sakramento adoracija, kurios globėjas Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys (1884-02-03 – 1953-11-08).

Lapkričio 8 d. (trečiadienis), 10.00 val. – Šv. Mišios. Švč. Sakramento išstatymas adoracijai.
Lapkričio 9 d. (ketvirtadienis), 9.00 val. – palaiminimas Švč. Sakramentu. Šv. Mišios.
Lapkričio 9 d. (ketvirtadienis), 10.00 val. – Antalieptės kaimo bendruomenės renginys, skirtas antalieptiškio majoro Petro Šestakausko 120-osioms gimimo metinėms atminti.

Antalieptės KB informacija

Žiūrėti daugiau

Antalieptės KB nuotrauka.

Kunigas Petras Remiaza

2017-10-16 at 09:24

Prieš 133 metus, 1884 m. spalio 14-ąją, Gečaičių vienkiemyje (Kelmės valsčiuje) gimė kunigas Petras Remiaza.

Gimnaziją baigė Peterburge, o 1909 m. Kauno kunigų seminariją. Sielovados darbą pradėjo Tauragės bažnyčioje, vėliau ilgą laiką buvo Ošputės bažnyčios (Latvija) klebonu. 1916 m. grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Pabiržės parapijos klebonu. 1922 m. paskiriamas kapelionu Pasvalyje, o 1928 m. pakeitė iki tol Antalieptėje klebono pareigas ėjusį prel. P. Strakšą. Klebonaudamas Antalieptėje daug sveikatos, energijos ir darbo įdėjo tvarkydamas apleistą miestelio bažnyčią bei tuo pačiu metu buvo Zarasų dekano pavaduotoju.

P. Remiazos rūpesčiu, padedant majorui Petrui Šestakauskui, Antalieptės bažnyčia 1935 m. iš Karo muziejaus Kaune gavo varpą. Šis varpas buvo istorinis, skambino Lietuvos atkūrimo laikais 1918-1935 m., švenčių progomis bei iškilmingomis dienomis ir buvo antalieptiškių pasididžiavimas.

P. Remiazos tarnavimą Dievui ir parapijiečiams Lietuvos Vyriausybė įvertino 1936 m. vasario 16 d. apdovanodama LDK Gedimino IV laipsnio ordinu.

Mirė 1936 m. gegužės 12 d. Palaidotas Antalieptės bažnyčios šventoriuje.

Informacija parengta pagal kraštotyrininko, rašytojo Vytauto Indrašiaus medžiagą. Nuotraukos iš Lietuva senose fotografijose, bažnyčios dabartinis vaizdas – Vitalijus Ščerbakovas.

Olga Raugienė,
Antalieptės bibliotekos bibliotekininkė

Žiūrėti daugiau

Antalieptės KB nuotrauka.
Antalieptės KB nuotrauka.

,,Vardai“

2017-09-26 at 08:52

2017 m. rugsėjo 24-ąją Antalieptėje minėtą Lietuvos žydų genocido atminimo dieną antrą kartą organizuota pilietinė akcija ,,Vardai“ ir bažnyčioje laikytos šv. Mišios už žinomus žydus slėpusius Zarasų rajono gyventojus. Šiemet dauguma skaičiusių žuvusių antalieptiškių, genocido aukų, pavardes buvo Zarasų rajono mokyklų moksleiviai. Tai jiems buvo naujas emocinis potyris, visai kitokia istorijos pamoka ir akistata su nežinoma arba labai menkai žinoma Lietuvos praeitimi. Tikime, kad atmintyje išliks pirmą kartą ištarti ir girdėti vardai bei pavardės, gal būt vėliau bus susimąstyta ir apie tai, kodėl ginklas buvo nukreiptas į beginklius, nesipriešinančius Lietuvos piliečius.

,,Vardų“ akcijos Antalieptėje organizatorė Olga Raugienė dėkoja apsilankiusiam miestelyje Izraelio piliečiui David Reshef už papildytą aukų sąrašą, nuoširdų bendravimą ir pasiūlytą bendradarbiavimą puoselėjant Antalieptės žydų istoriją. Savo laiške p. Olgai jis rašė: ,,Kai prasidėjo karas, Antalieptėje gyveno apie 400 žydų. Beveik visi jie buvo nužudyti. Mes dar neturime visų pavardžių, todėl mūsų aukų sąrašas labai trumpas“.

zarasu-zydai.lt informacija

Žiūrėti daugiau

Antalieptės KB nuotrauka.

Porciunkulės atlaidai.

2017-08-18 at 08:34

2017 m. rugpjūčio 6 d. Antalieptėje vyko Kraštiečių šventė ir Porciunkulės atlaidai. Šios dienos renginiai prasidėjo kraštiečio rašytojo Vytauto Indrašiaus naujausios knygos „Gutaučių piliakalnio papėdėje“ pristatymu. Po jo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas aukojo Šv. Mišias už gyvus ir mirusius Antalieptės krašto žmones.

Tądien buvo įteiktos padėkos dr. Aldonai Vasiliauskienei, rašytojui Vytautui Indrašiui ir parapijietei Rimai Šapolienei.

Pakiliai nuskambėjus Mykolo Piurko ir Antalieptės moterų ansamblio (vad. Loreta Alaunienė) atliekamoms dainoms, į vieną šeimą apsijungėme agapėje „Sau ir artimui“.

Nuotraukos iš Antalieptės kaimo bendruomenės archyvų ir Gintarės Laurikėnienės.

Olga Raugienė

Antalieptės KB nuotrauka.