2017 m. birželio 14 d. Antalieptėje minėsime Gedulo ir vilties dieną.

2017-06-12 at 09:18

2017 m. birželio 14 d. Antalieptėje minėsime Gedulo ir vilties dieną.

19105891_1468851503181728_685484990829276610_n

MINĖJIMO PROGRAMOJE:

15.00 val. – Šv. Mišios Antalieptės bažnyčioje, kurias aukos kan. Stanislovas Krumpliauskas.
Po jų prie Tremtinių kryžiaus pagerbsime mūsų krašto tremtinių ir politinių kalinių atminimą.

Minėjimą baigsime dokumentinio filmo ,,PALAIMINTAS KANKINYS. Žvilgsnis į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą“ peržiūra. Jūsų dėmesiui jo anonsas.

Antalieptės bibliotekos informacija

Prieš 89 metus darytoje nuotraukoje

2017-04-27 at 10:43

Prieš 89 metus darytoje nuotraukoje – būrelis mažųjų antalieptiškių, dalyvavusių Angelo Sargo Sąjungos Antalieptės kuopos veikloje (joje ne visi nariai). Viduryje sėdi klebonas Norvila, jam iš dešinės kuopos vadas kun. Žitkevičius, iš kairės klierikas J. Prunskis, šalia jo kuopos vedėja A. Kalašinskaitė. 1928 m. birželio 14 d. kuopa šventė didelę šventę, kurioje vyko Šv. Mišios, bendri pusryčiai ir susirinkimas.

Labai smalsu sužinoti kas be įvardintų yra įamžinti šioje nuotraukoje. Gal tai jūsų artimieji, pažįstami, kurie pasakojo apie šios kuopos veiklą? Pasidalinkite apie tai.

Vaikų Angelo Sargo draugiją įkūrė prof. Juozas Eretas. Draugija ir jos leidinys ,,Angelas sargas“ (vėliau ,,Žvaigždutė“) ugdė būsimus blaivininkus.

Šaltinis – epaveldas, ,,Žvaigždutė“.

Žiūrėti daugiau

Antalieptės KB nuotrauka.

2017 m. balandžio 23 d.

2017-04-24 at 12:15

2017 m. balandžio 23 d. Antalieptėje tęsėsi Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Šiandien jie persikėlė į Antalieptės bažnyčią ir jos šventorių.

Dalyvaujantys šv. Mišiose buvo maloniai nustebinti bažnyčioje pristatoma religinės tematikos knygų, dokumentų bei nuotraukų iš Antalieptės parapijos gyvenimo parodomis.

Po šv. Mišių pasveikinome kanauninką Stanislovą Krumpliauską artėjančio gimtadienio proga ir įteikėme namuose iškeptą didelį pyragą. Juo klebonas pasidalino su pamaldų dalyviais. Išėjusius iš bažnyčios nuotaikingai pasveikino Antalieptės kaimo kapela „Un tą lieptą“, miestelio bibliotekos suorganizuota loterija be pralaimėjimo džiugino jos dalyvius gautomis dovanėlėmis, o visus sušildė Babos išvirta arbata. Vyko ir margučių ridinėjimo varžybos, kurių nugalėtoja tapo Vanda Zakarauskė iš Purvynės kaimo, antrasis – zakrastijonas Modestas Stipinas, o trečiojo nugalėtojo nustatyti nepavyko – veiksmas vyko žaibišku greičiu!

Džiaugiamės antalieptiškių ir svečių pakilia nuotaika ir kaimyniškai paminėtu Atvelykiu – Dievo Gailestingumo sekmadieniu.

 

Žiūrėti daugiau

Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
 Olga Raugienė, Antalieptės bibliotekos bibliotekininkė

2017-04-16 at 09:19

17968868_1440651219341257_1641596742_o (1)

Vasario 15d.

2017-02-09 at 09:15

16508811_841277532680121_699940063230174598_n