2017 m. balandžio 23 d.

2017-04-24 at 12:15

2017 m. balandžio 23 d. Antalieptėje tęsėsi Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Šiandien jie persikėlė į Antalieptės bažnyčią ir jos šventorių.

Dalyvaujantys šv. Mišiose buvo maloniai nustebinti bažnyčioje pristatoma religinės tematikos knygų, dokumentų bei nuotraukų iš Antalieptės parapijos gyvenimo parodomis.

Po šv. Mišių pasveikinome kanauninką Stanislovą Krumpliauską artėjančio gimtadienio proga ir įteikėme namuose iškeptą didelį pyragą. Juo klebonas pasidalino su pamaldų dalyviais. Išėjusius iš bažnyčios nuotaikingai pasveikino Antalieptės kaimo kapela „Un tą lieptą“, miestelio bibliotekos suorganizuota loterija be pralaimėjimo džiugino jos dalyvius gautomis dovanėlėmis, o visus sušildė Babos išvirta arbata. Vyko ir margučių ridinėjimo varžybos, kurių nugalėtoja tapo Vanda Zakarauskė iš Purvynės kaimo, antrasis – zakrastijonas Modestas Stipinas, o trečiojo nugalėtojo nustatyti nepavyko – veiksmas vyko žaibišku greičiu!

Džiaugiamės antalieptiškių ir svečių pakilia nuotaika ir kaimyniškai paminėtu Atvelykiu – Dievo Gailestingumo sekmadieniu.

 

Žiūrėti daugiau

Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
 Olga Raugienė, Antalieptės bibliotekos bibliotekininkė

2017-04-16 at 09:19

17968868_1440651219341257_1641596742_o (1)

Vasario 15d.

2017-02-09 at 09:15

16508811_841277532680121_699940063230174598_n

Vasario 3 d. prisimenant dr. Mečislovą Reinį

2017-02-04 at 21:24

2017-aisiais Lietuva įžengė į savo valstybingumo šimtmečio paminėjimo laikotarpį. Ta proga noriu priminti 1884 m. vasario 3 d. Madagaskaro vienkiemyje (Antalieptės seniūnijoje) gimusį Dievo tarną, kankinį, arkivyskupą, ištikimą Bažnyčios ir tautos sūnų, profesorių, užsienio reikalų ministrą, visuomenininką dr. Mečislovą Reinį. Minint jo 133-ąsias gimimo metines Antalieptės bibliotekoje dar viena ekspozicija papildyta paroda „Negęstanti atmintis“. Dr. Aldonos Vasiliauskienės dėka apie jį turime sukaupę daug publikuotų straipsnių ir rašytinio palikimo.

Noriu tikėti, kad 2017-2020 m. laikotarpiu mes prisiminsime ir įamžinsime savo kraštiečių valstybininkų, savanorių, Lietuvos gynėjų ir jos šiandienos kūrėjų atminimą. Linkiu, kad tai būtų ne tik transformuojami į jubiliejinius tradiciniai kasmetiniai renginiai, bet ir ypatingą išliekamąją vertę turinčios Lietuvos ir Zarasų rajono istoriją įamžinančios iniciatyvos. Prisiminkime kuo daugiau tų, kurie nepelnytai pamiršti, paskubėkime surasti ir užpildyti išplėštus savos istorijos lapus. Būkime ypatingai atsakingi ir nepaverskime valstybingumo idėjos vien šou, turistinių produktų sukūrimo ir pan. pasiūlymų savo bendruomenėms programa. Juk tai laikina ir kitame, naujajame Lietuvos šimtmetyje, tikrai pasimes…

M. Reinys – iškili Lietuvos asmenybė, kurios paslaptinga gelbstinti ranka mus, antalieptėnus, nuoširdžiai globoja. Jis studijavo Liuveno (Belgija) universiteto Filosofijos institute (1909–1914). Studijuodamas parašė disertaciją ir apgynęs ją gavo filosofijos daktaro laipsnį (1912 m.). Grįžęs į Lietuvą (1914 m.) plačiašakėje veikloje sėkmingai panaudojo gausų žinių bagažą bei Rytų ir Vakarų patirtį. Jis, vyresniosios generacijos atstovas, gebėjo atsirinkti svarbiausias, esmingiausias Rytų ir Vakarų idėjas, kad jas susintetintų ir nepataikaudamas nei vieniems, nei kitiems tinkamai panaudotų tėvynėje. Dirbo Vilniuje (1914–1922 m.), Kaune (1922–1926 m.), Vilkaviškyje ir Kaune (1926–1940 m.) ir vėl Vilniuje (1940–1947 m.). 1916-1922 m. buvo Vilniaus kunigų seminarijos profesorius, dėstė filosofiją ir sociologiją. 1925 m. Lietuvos Ministras Pirmininkas dr. Leonas Bistras į savo ministrų kabinetą įtraukė ir kun. dr. M. Reinį – jis buvo paskirtas užsienio reikalų ministru. Nors šias pareigas ėjo tik 7 mėnesius, suspėjo nemažai nuveikti: pradėjo tvarkyti itin painius Lietuvos ir Apaštalų Sosto santykius, rūpinosi Lietuvos Bažnytinės provincijos įkūrimu, abipuse atstovybe ir konkordatu tarp Vatikano ir Lietuvos Respublikos, jo pastangomis vyko pirmieji susitikimai su Sovietų Sąjungos atstovais, 1926 m. jis parengė pirmąjį Lietuvos ir SSRS nepuolimo sutarties projektą. 1947 m. buvo suimtas, o 1948 m. pradžioje nuvežtas į Vladimiro centralą (Rusija). Mirė 1953 m. lapkričio 8 d. Buvo užkastas bendrame kalinių kape senosiose Vladimiro miesto kapinėse. 1989 m. vasario 20 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paskelbė, kad arkivyskupas M. Reinys yra reabilituotas. Įamžinant arkivyskupo atminimą vieną iš gatvių Antalieptėje pavadinta M. Reinio vardu, o Utenos rajone, Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios šventoriuje yra simbolinis jo kapas.

Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
iš: https://www.facebook.com/olga.raugiene/posts/1355395861200127

Antalieptės parapijos pastoracinės tarybos posėdis

2017-01-15 at 17:55

2017 m. sausio 14 d. įvyko Antalieptės parapijos pastoracinės tarybos posėdis, kuriame aptarėme pernai nuveiktus darbus ir suplanavome naujus 2017-iesiems. Posėdyje nuspręsta, kad Švenčiausio sakramento adoracija, skirta Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui, vyks kasmet lapkričio 8-ąją – jo mirties dieną. Planuojame tvarkyti bažnyčios fasado defektus, jos rūsio ekspoziciją ir įgyvendinti kitus sumanymus.

Antalieptės bibliotekos aplinka susirinkusius įkvėpė kūrybiškumui, paskatino susidomėti teikiamomis paslaugomis ir turima religine literatūra – tad šis susitikimas buvo labai naudingas. Posėdžio dalyvius sudomino paroda ,,Negęstanti atmintis“, apie kurią daugiau galite sužinoti iš Antalieptės bibliotekos Faceboko 15936996_1334053236667723_6030124529904803606_o 16112994_1334053336667713_3054497470673355200_o 16113144_1334053493334364_45200995942037220_oFacebook https://www.facebook.com/olga.raugiene/posts/1334053983334315?pnref=story