Aukštaitijos bendruomenių sąskrydžio atsiradimo istorija

2019-08-02 at 09:33

Jolita Umbrasienė

Aukštaitijos bendruomenių sąskrydžio atsiradimo istorija. 

Apsilankius JAV, ten pasimokius (1998-1999) man kilo mintis, kad Utenos kraštas ir jo žmonės niekuo neblogesni, negu kitų kraštų, kad galėtų normaliai gyventi. Tam tikslui reikėjo bendraminčių ir organizacijos, kuri galėtų veikti. Bendraminčių komandą subūrėm ir 2002 m. liepos mėnesį įsteigėme VšĮ Utenos regiono bendruomenės fondą (URBF). Sukūrėm šios organizacijos strateginį planą, pagal kurį siekėm įgyvendinti viziją, misiją ir tikslus.

Vykdydamas savo misiją, fondas sutelkė draugėn ir aktyvino Utenos krašto bendruomenę, skatino užimtumą ir padėjo įvairioms žmonių grupėms identifikuoti bei spręsti iškilusias problemas. 2002 m. buvo surengtas pirmasis Utenos krašto bendruomenės forumas, sukvietęs draugėn per 400 žmonių iš įvairių socialinių grupių.

Forumo metu buvo labai rimtai dirbama identifikuojant visuomenės problemas ir ieškant jų sprendimo būdų. Jas identifikavus buvo nuspręsta imtis naujų veiklų tokių, kurias šiandien žinome kaip tradicines. Tai: Advento vakaras „Adventas- metas daryti gerus darbus“, gerumo akcija „Kiškio lauktuvės“, laikraščio „Trečias kampas“ leidyba, jaunimo muzikos festivalis „Tavo laikas“ ir kt. Vienas iš jų yra Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis. Jis rengiamas nuo 2004 metų:

 

Antalieptiškis Pranas Savickas

2019-07-12 at 22:39

Antalieptiškis Pranas Savickas drožia kryžius, koplytstulpius, suvenyrus, namų apyvokos reikmenis. Džiaugiamės gimusia draugyste su garbaus amžiaus, netrukus 90-etį pažymėsiančiu, labai šviesaus proto ir pozityvaus mąstymo žmogumi. Dėkingi meistrui Pranui už darbus, kuriuos padovanojo sodybai ir kuriais pasipuošė muziejaus edukacinė klasė, ir už kiekvieną birželį neatlygintinai išdrožiamas lenteles vis su nauja A. Miškinio premijos laureato pavarde.

A. ir M. MiÅkinių literatÅ«rinÄ—-etnografinÄ— sodyba nuotrauka.
A. ir M. MiÅkinių literatÅ«rinÄ—-etnografinÄ— sodyba nuotrauka.
A. ir M. MiÅkinių literatÅ«rinÄ—-etnografinÄ— sodyba nuotrauka.
Šaltinis https://www.facebook.com/A-ir-M-Miškinių-literatūrinė-etnografinė-sodyba-270056170171361/?__tn__=kCH-R&eid=ARDp9VF0z-LNGWC2XzjKV22PW1IiNp9E4jGWudhFiUwuvKmFh5wSc1nm94hJk018oUlK7Y0s2taBb6sx&hc_ref=ARRE3b0lsvXlPDd9ghwyD_GTN43amlsUVw3R9LYCbZ3rYoP-YQpwm-caN4h1JpW0VxI&fref=nf&__xts__[0]=68.ARALbSsaqDdz3-QQZ02Qr7Nci-MtyFy1j65nc_X0aqInlJcvgUfQsgiKL3hOC7UFOSN8DNrr6GK0YRZIWNSwaCRBZL6J6qUu7YqR_vNaDNlc_soeh75XUgD_ehy_Syh_EcwnnqcEFknvJ0HujJAeL22grQqO5fQJdtgmdXf3RTlecjoNANXq9r-4pTzES7NB45oavxxyw3b8yFHfHmXTtXsAtJ38Sq6aPzuqFSb5UT9TWKZX3tuYvq1PPVGa1NdkTNdqiGFv0Ymy1mptmsPMDarHRoIDaeLwuezH_LgDy77HAZHPjdUjtqE50hb1saRe9CbBiIusnE97fgq4qY0deTdB6W5RPU2AEa7gJElkANpMaM67-8jiKA

Su Liepos 6 d.

2019-07-05 at 22:25

Pagarbiai

Darius Steponavičius

 

 

 

 

Nuotrauka iš interneto.

 

 

Liepos 6

2019-07-03 at 09:43

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO STUDIJOS UTENOS KOLEGIJOJE

2019-07-03 at 09:40

PAPILDOMOS STUDIJOS:
Į Viešojo administravimo papildomas studijas gali pretenduoti baigiamojo kurso kolegijos absolventai ir asmenys, įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą, o pabaigę papildomas studijas arba/ir užskaičius papildomųjų studijų dalykus (pagal neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų aprašą) gali studijuoti Viešojo administravimo magistrantūros studijose.
MAGISTRANTŪROS STUDIJOS:
Be papildomų studijų į Viešojo administravimo (Utenoje) magistrantūros studijas priimami:
asmenys, turintys universitetinį bakalauro laipsnį;
kolegijų absolventai, kurie yra įgiję profesinį bakalauro laipsnį ir turintys ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį viešojo sektoriaus srityje ;
-Magistrantūros studijų įžanginė sesija vyks spalio mėnesį.
Reikalingi dokumentai:
• prašymas (pildomas MRU arba Utenoje, pateikus visus reikalingus dokumentus);
• aukštojo atitinkamos krypties išsilavinimo diplomo ir jo priedo originalas ir jų kopijos (kopijos
įteikiamos);
• dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
pavarde (kopijos įteikiamos);
• paso paskutinio puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (kopija įteikiama)
•pažymą apie darbo stažą tam tikroje srityje;
• Stojamoji studijų įmoka, (sąskaitos rekvizitai Stojantieji, stojamąją studijų įmoką (20 Eur) moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas: • AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590; • SEB banke Nr. LT95 7044 0600 0773 4526; • DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858. Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama)
• Dokumentus galite teikti 106 k., Maironio g. 18, Utena (tel. (+370) 61069397, el.p. zibutekazakeviciene@gmail.com; telefonu suderinus laiką.
Išsamesnė informacija suteikiama:
UTENOJE :tel. 861069397 Žibutė Kazakevičienė arba el. paštu zibutekazakeviciene@gmail.com
VILNIUJE :studijų vadybininkė Raimonda Urbietienė tel. (8 5) 2714 575, el. p.: raimonda@mruni.eu

Žibutė Kazakevičienė nuotrauka.
Šaltinis: https://www.facebook.com/zibute.kazakeviciene?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAuMKWRzo2TkqMVYLUUIK8CxmnCCPdSljJYniZkaMGTdOokQYeshVX1C87eHA1u5F0TDtFTWdXZA-6r&hc_ref=ARTz9SLpl8Ip1IXVsrYgBv7kIUMWZbU_teII7iHO1KTDyqRucG1TSoKQl3dWjoaQyA8&fref=nf