Kunigas Petras Remiaza

2017-10-16 at 09:24

Prieš 133 metus, 1884 m. spalio 14-ąją, Gečaičių vienkiemyje (Kelmės valsčiuje) gimė kunigas Petras Remiaza.

Gimnaziją baigė Peterburge, o 1909 m. Kauno kunigų seminariją. Sielovados darbą pradėjo Tauragės bažnyčioje, vėliau ilgą laiką buvo Ošputės bažnyčios (Latvija) klebonu. 1916 m. grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Pabiržės parapijos klebonu. 1922 m. paskiriamas kapelionu Pasvalyje, o 1928 m. pakeitė iki tol Antalieptėje klebono pareigas ėjusį prel. P. Strakšą. Klebonaudamas Antalieptėje daug sveikatos, energijos ir darbo įdėjo tvarkydamas apleistą miestelio bažnyčią bei tuo pačiu metu buvo Zarasų dekano pavaduotoju.

P. Remiazos rūpesčiu, padedant majorui Petrui Šestakauskui, Antalieptės bažnyčia 1935 m. iš Karo muziejaus Kaune gavo varpą. Šis varpas buvo istorinis, skambino Lietuvos atkūrimo laikais 1918-1935 m., švenčių progomis bei iškilmingomis dienomis ir buvo antalieptiškių pasididžiavimas.

P. Remiazos tarnavimą Dievui ir parapijiečiams Lietuvos Vyriausybė įvertino 1936 m. vasario 16 d. apdovanodama LDK Gedimino IV laipsnio ordinu.

Mirė 1936 m. gegužės 12 d. Palaidotas Antalieptės bažnyčios šventoriuje.

Informacija parengta pagal kraštotyrininko, rašytojo Vytauto Indrašiaus medžiagą. Nuotraukos iš Lietuva senose fotografijose, bažnyčios dabartinis vaizdas – Vitalijus Ščerbakovas.

Olga Raugienė,
Antalieptės bibliotekos bibliotekininkė

Žiūrėti daugiau

Antalieptės KB nuotrauka.
Antalieptės KB nuotrauka.