Štai tokie šakočiai buvo kepami Antalieptėje!

2020-11-26 at 20:07
Nuo 1924 m. rugsėjo 1 d. Antalieptėje veikė Seserų Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos (Širdiečių) išlaikoma mergaičių ūkio mokykla. ,,Šios mokyklos tikslas ir užduotis yra paruošti mergaites geromis šeimininkėmis ir pilietėmis. Kandidatės į mokyklą priimamos baigusios pradžios mokslą ir turinčios pažymėjimą. Pažymėjimo neturinčios privalo laikyti egzaminus iš viso pradinės mokyklos kurso, ypatingai lietuvių kalbos ir aritmetikos. Amžiaus ne jaunesnės nei 15 metų. Pageidaujama vyresnės. Stodamos į mokyklą turi pristatyti gimimo metrikus, pasą, bendros sveikatos ir akių gydytojo liudijimą. Prie mokyklos yra bendrabutis. Bendrabutyje visas pragyvenimas ir mokslas mėnesiui kainuoja 60 litų, o ateinančios už mokslą moka 50 litų už metus. Mokinė privalo atsivežti tam tikrą kraitelį, kurio sąrašą gali gauti mokykloje. Mokslo kursas – du metai“, – tokios buvo skelbiamos įstojimo į mokyklą sąlygos.
Ten pat veikė ir Seserų išlaikomi dviejų metų trukmės amatų kursai. Buvo priimamos baigusios pradžios mokyklą mergaitės. Įstojusios galėjo pasirinkti mėgiamą specialybę, pav. siuvimo, mezgimo, rankdarbių ar visas kartu. Baigusios gaudavo pažymėjimus su Švietimo Ministerijos teisėmis – galėjo savo vardu atidaryti dirbtuves, kursus ir tokiuose kursuose tvirtintos lektorėmis.
Moksleivės buvo stropios ir kūrybingos – štai tokie šakočiai buvo kepami Antalieptėje! Lietuvoje jų nebuvo – visi iškeliaudavo į užsienį.
Nuotraukoje gali būti: 17 žmonių, žmonės stovi ir vestuvės
 Šaltinis https://www.facebook.com/groups/3132935376795357/user/100001891781487