ZABIČIŪNUOSE SŪNUS MUŠĖ MOTINĄ

2018-11-12 at 19:22

kumstis smurtas mustynes prievarta 62298277Triukšminga praėjusį šeštadienį buvo namuose, esančiuose Vienkiemo skersgatvyje, Zabičiūnų kaime, Antalieptės seniūnijoje. Santykius aiškinosi sūnus su motina. Kivirčo žodžiais jie neišsprendė. Kilo muštynės. Vyras, gimęs 1964 metais, smurtavo prieš savo motiną.

Jis sudavė motinai, gimusiai 1942 metais, smūgius į įvairias kūno vietas. Savo gimdytojai sūnus sukėlė fizinį skausmą.

Apie 20 valandą buvo gautas pranešimas apie smurtą. Į įvykio vietą atskubėjo policijos ekipažas. Smurtautojas į alkotesterį pripūtė 1,69 promilės.

Sūnus sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.

Tačiau tai dar ne viskas. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešimų apie ypatingus įvykius ir nusikalstamas veikas suvestinėje informuojama, kad dėl šios sūnaus veikos pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Jeronimas Butkus

kumstis smurtas mustynes prievarta 62298277

šaltinis https://www.zarasuose.lt/1922-zabiciunuose-sunus-muse-motina?fbclid=IwAR1N6xqh3gRcpvkFzVljzrpPo-R2QEKWVJyXbORiUpTRUpCAIAYSdwnMTCc

10-oji „Gaspadinių šventė“

2018-11-09 at 21:28

Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapija

2018-11-07 at 15:51

Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapija didžiuojasi antalieptėnais, kurie pastarosiomis savaitėmis savanoriškai prisidėjo prie labai svarbių visai bendruomenei veiklų.

Prieš Vėlines organizavome kelias talkas. Viena iš jų buvo labai sudėtinga, nes reikėjo sutvarkyti mūsų miestelio bažnyčios lubas. Tik sumanių vyrų E. Maskoliūno, V. Pamakščio ir jo sūnaus Darijaus, R. Raugo ir jo sūnaus Justo, E. Mieželio ir R. Alaunės pagalba remonto darbe, kurį atliko meistrai iš Vilniaus, buvo atliktas greitai ir kokybiškai.

O į talką tvarkyti bažnyčios šventoriaus atsiliepė V. Morozovas, H. Ardišauskas, D. Ila ir R. Bukantas, kuris pasiguodė. kad neturi galimybės aplankyti artimųjų kapų Zarasuose. Todėl jis su bičiuliais Henriku ir Danuku ryžosi dar vienam kilniam darbui: lapkričio 4-ąją po Šventų Mišių Antalieptėje kartu nuvyko į Zarasų katalikų kapines ir dalyvavo tvarkant pirmojo Zarasų apskrities viršininko, kilusio iš Zabičiūnų (Antalieptės seniūnija) Antano Nevadničėno tragiškai ir neaiškiomis aplinkybėmis žuvusio sūnaus Vytauto apleistą ir niekieno nelankomą kapą. Apie tragišką jaunuolio likimą sužinojome iš V. Indrašiaus publikacijos laikraštyje ,,Zarasų kraštas“: ,,Zarasai Antano ir Elenos Nevadničėnų širdyse paliko negyjančią žaizdą. 1940 m. gruodžio 6 d. dingo jų sūnus Vytautas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto trečio kurso studentas, atlikęs praktiką Zarasų miesto savivaldybėje. Tėvas ilgai ieškojo sūnaus ir po dešimties dienų rado jo kūną ežere. Spėjama, kad jį paskandino komjaunuoliai, nes Vytautas buvo aktyvus šaulys, padėjo paslėpti miesto šaulių rinktinės ginklus, o miesto burmistrui Vincui Paleckiui kartą pasakęs: ,,Sumažink savo propagandą ir nedaryk juodų darbų.“

O kiek dar nežinome apleistų kapų? Gal tarp skambių renginių, kuriais ir 2019-aisiais minėsime iškilų Lietuvos valstybingumo šimtmetį, įsirašykime ir tos pamestos savo krašto istorijos paieškas…Aš tikrai prisidėsiu prie vykdomos savanoriškos tokios informacijos paieškos.

Antanas Nevadničėnas Zarasų apskrities viršininkų dirbo išlaisvinus Zarasus nuo bolševikų 1919 m. rugsėjo 9 d. – 1921 m. rugpjūčio 22 d.

Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
šaltinis https://www.facebook.com/olga.raugiene

„Žmogus-žmogui“

2018-11-07 at 15:49

Labai gražus ruduo mūsų bibliotekoje. Visą spalį vyko mokymai „Žmogus-žmogui“, linksma rudenėlio savaitė „Rudenėli Labas“. Taip pat sulaukėme svečių iš Kėdainių: Jovainių moterų klubo „Aušra“.
Labai džiugu, kad biblioteka visiems reikalinga ir lankoma vieta…

Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Šaltinis https://www.facebook.com/antalieptes.biblioteka/

ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ DIENOMIS

2018-10-29 at 14:30

Šv. Mišios už mirusius visų šventųjų ir vėlinių dienomis

Kasmet lapkričio 1-oji – Visų Šventųjų diena – dovanoja ypatingą jausmą ir viltį. Vėlinių dieną – lapkričio 2-ąją – jautriai prisiliečiame prie brangiausio, ką turėjome. Pabūkime šiomis atminties dienomis kartu, dalindamiesi Visų Šventųjų dienos ir Vėlinių rudeniška ramybe bei degančių žvakučių sakraliniu spindesiu su brangiausiais mums žmonėmis.
Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje – lapkričio 1 d. 10.00 val. Šv. Mišios;
lapkričio 2 d. 10.00 val. Šv. Mišios.
šaltinis: http://www.zarasai.lt/naujiena_sv-misios-uz-mirusius-visu-sventuju-ir-veliniu-dienomis_9156