Sakramento Adoracija „24 valandos Viešpačiui“

2016-11-05 at 23:10

14793859_669195519903038_995493015_n2016 m. lapkričio 7 – 8 d. Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje/koplyčioje Švenčiausio Sakramento Adoracija „24 valandos Viešpačiui“. Globėjas dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys (1884-02-03 – 1953-11-08).

„Pasaulyje pilna baimės. Bet viena didžiausių baimių yra prarasti save, patikėti Viešpačiu, priimti Jo Evangeliją. Manome, kad ji apribos, supančios, įpareigos didžiausiems sunkumams. Šv. Jonas Paulius II kviečia nebijoti priimti Kristų, kuris pažįsta žmogų ir jo širdį. Jam rūpi kiekvieno iš mūsų gyvenimas ir ateitis, jis siūlo savo artumą ir supratingą gailestingumą“
+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš 2016 10 23 homilijos)

10.00 val. – Šv. Mišios. Švč. Sakramento išstatymas Adoracijai. Šv. Mišias aukos kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas.
11.15 val. – Gailestingumo jubiliejaus malda ir malda prašant malonių užtariant arkivyskupui M. Reiniui.

11.30 – 12:00 val. – Malda tyloje asmeninėmis intencijomis.

12.00 – 13.00 val. – Gyvojo rožinio valanda.
13.00 – 13.30 val. – Malda už sergančius ir kenčiančius. Įrašo pagalba kun. Erastas Murauskas laidoje „Katechezė“ pristato spalio 28 dieną Bažnyčios minimus Šv. apaštalus ir kankinius Simoną ir Judą Tadą. Laidoje pristatomas Šv. Judas Tadas, kuris gerbiamas kaip nelaimingųjų, bet kokią viltį praradusių užtarėjas ir padėjėjas sprendžiant beviltiškus reikalus. Kaip Šv. Judo Tado užtarimas padeda sugrąžinti, sustiprinti žmogaus tikėjimą bei atgaivinti dvasią? Kaip šis šventasis pagelbsti gyvenime pasimetusiam žmogui surasti tikrąjį kelią, vedantį į laimingą Amžinybę? Laidoje apie pamaldumą į šventuosius, mūsų tarpininkus ir užtarėjus, kurie mus kviečia gyventi prisikėlimo po mirties viltimi.

13.30 – 15.00 val. – Malda tyloje asmeninėmis intencijomis.
15.00 val.- Dievo gailestingumo valanda. Adoracijai (pagal Šv. Faustinos maldą. Dienoraštis, 356) ir kitos Šv. Faustinos maldos ir litanija.

16.00 – 17.00 val. – Malda tyloje asmeninėmis intencijomis.

17.00 val. – Kultūros darbuotojų valanda.

18.00 val. – Malda už jaunimą, studentus, moksleivius, mokinius, vaikus. Įrašas „Laida vaikams ir ne tik“.

19.00 – 20.00 val. – Malda tyloje asmeninėmis intencijomis.

20.00 val. – Šeimų bendruomenių valanda.

21.00 val. – Bendruomenių valanda.

22.00 – 23.00 val. – Malda tyloje asmeninėmis intencijomis.
23.00 val. – Marijos radijo įrašas. Šlovinimo vakaras.
00.00 val. – Valanda su Marijos radiju: Vatikano ir Lietuvos himnai. Rožinis. Dievo žodis. Mintys.

1.00 – 1.30 val. – Malda tyloje asmeninėmis intencijomis.

1.30 – 2.15 val. – Ganytojo žodis. Vyskupo Kęstučio Kevalo paskaita „Dievo gailestingumas kviečia veikti“ įrašas iš spalio 29 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje prasidėjusios antrosios Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų programos ciklo „Gailestingai veik“ Mokymų tikslas suteikti slaugos ir pagalbos ligoniams reikalingų žinių bendruomenės nariams (43 min.) (2016-10-29 18,15 val.)

2.15 – 3.00 Malda tyloje asmeninėmis intencijomis.

3.00 val. – Dievo Gailestingumo vainikėlis ir litanija. Šv. Faustinos dienoraštis kartu su Marijos radiju.

3.30 – 4.00 val. – Malda tyloje asmeninėmis intencijomis.

4.00 – 4.30 val. – Dvasinė ekologija iš Marijos radijo laidos tema „Mylėkime ne tik darbais, bet ir žodžiais“ (2016-10-24)Laidą vedė dr. Bronė Gudaitytė (39 min.).

4.30 – 5.00 val. – Malda už kunigus ir pašaukimus.

5.00 – 5.30 val. – Aktualijos. Marijos radijo laidoje (įrašas) pristatoma Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“. Plačiau kalbama apie parašų rinkimą, kad Europos sąjungos teisėje santuokos ir šeimos sąvokos būtų apibrėžtos taip: santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Laidoje dalyvauja vyskupas Kęstutis Kėvalas, Laisvos visuomenės instituto direktorė Kristina Zamarytė-Sakavičienė ir teisininkas Vygantas Malinauskas. Laidą veda žurnalistas Ridas Jasiulionis.

5.30 – 6.00 val. – Malda tyloje asmeninėmis intencijomis.

6.00 – 6.30 val. – Malda už netikinčius, skurstančius, vargdienius, ieškančius darbo.

6.30 – 7.00 val. – Malda tyloje asmeninėmis intencijomis.

7.00 – 8.00 val. – Valstybės vadovų, politikų, tarnautojų, darbuotojų laikas.

8.00 – 8.30 val. – Malda tyloje asmeninėmis intencijomis.

8.30 – 9.30val. – Ūkininkų ir žemdirbių valanda.

9.30 – 10.00 val. – Malda tyloje asmeninėmis intencijomis.
10.00 val. – Palaiminimas Švenčiausiuoju Sakramentu. Šv. Mišios.
Telefonas pasiteirauti: 8 6241 9441.