Madagaskaro kaime

2019-11-13 at 14:46

Dievo tarno, kankinio arkivyskupo Mečislovo Reinio pagerbimo iškilmės šiandien prasidėjo Antalieptės seniūnijos Madagaskaro kaime. Čia įvyko informacinio stendo, skirto arkivyskupo atminimui, šventinimas. Šventino Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas . Dalyvavo Zarasų Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas dekanas kunigas Vydas Juškėnas, rajono Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, rajono Savivaldybės tarybos nariai Olga Raugienė, Domijanas Popovas.

Petras Ivanovas nuotrauka.
Petras Ivanovas nuotrauka.
Šaltinis. https://www.facebook.com/petras.ivanovas.1?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDgzkETtCV63y8RM9FvOKFWQiYGSyBRHSxztF-ljpogv0l9W2KUe8dyWuyfdMDV0jJ1PQ4Qe68TPk1s&hc_ref=ARR5p309vFrtrbbrdcKPnfxyuppknjPEYdRRqkaMikHOETQBrKuCE4-YfP8pI0IHUCg