2018-12-18 d.

2018-12-12 at 14:47

Apie garbingus tarpukario Lietuvos karžygius

2018-11-23 at 21:46

Antalieptės krašte gimė gausus būrys Lietuvai kovose už jos nepriklausomybę nusipelniusių žmonių, tame tarpe ir Vyčio kryžiaus ordininkų. Vieni iš jų mirė tremtyje, kiti gyvenimo dienas baigė užsienyje arba sovietinėje Lietuvoje, tačiau koks likimas juos beištiko, visi yra suvienyti gimtojo Antalieptės krašto, meilės jam ir Lietuvai.

Apie garbingus tarpukario Lietuvos karžygius ir karžyges daug rašo kraštotyrininkas Vytautas Indrašius. Jo knygas bei publicistiką skaičiau ir aš, todėl sudominta lapkričio 23-osios, brangios Lietuvai dienos išvakarėse, parūpo kiek kitaip paminėti Lietuvos kariuomenės šimtmetį. Tad sėdau į automobilį ir išvažiavau į kai kurių didvyrių gimimo vietas. Dabar beveik kiekvienas kaimas turi savo kryžių, tad prie jų sukalbėjusi maldą ir uždegusi po atminimo žvakutę, patyriau nepaprastą palaimos jausmą. Baltriškėse prisiminiau dvi karžyges seseris Anelę ir Konstanciją Juozėnaites, Jakunčiuose – net dviem Vyčio Kryžiaus ordinais apdovanotą Alfonsą Mėlynį – Vaikutį, Antalieptėje pagerbiau Lietuvos kariuomenės majoro, Vyčio kryžiaus ordininko, ilgamečio Lietuvos Karo muziejaus darbuotojo, Lietuvos aklųjų sąjungos vieno iš steigėjų ir jos vadovų Petro Šestakausko atminimą prie jam pastatyto koplytstulpio, o aplankiusi miestelio kapinėse R. Vaitkevičiaus kapą ir prie Šiaulių kryžiaus uždegiau žvakelę visiems žinomiems bei nežinomiems Lietuvos nepriklausomybės gynėjams ir kovotojams.

Geriausiai mano sprendimą taip paminėti Lietuvos kariuomenės dieną paaiškina 1937 m. rašyti pulkininko St. Raštikio žodžiai: ,,Šiandien turime pirmiausia atsiminti visos mūsų kariuomenės istoriją, sunkias ir garbingas kovas dėl Lietuvos nepriklausomybės ir kartu turime pagerbti savo brolius ir draugus, didvyrių mirtimi paguldžiusius savo galvas kautynių laukuose.

Pagerbę praeitį, iš jos turime semtis stiprybės mūsų ateities žygiams. Mūsų praeitis yra garbinga, tad galime jąja didžiuotis ir būti patenkintais, kad mums teko garbė būti tos garbingos praeities palikuonimis – šių laikų mūsų Tėvynės sargais. Šis pasididžiavimas duoda mums naujų jėgų ir pasiryžimo taikos ir ypatingai karo metu būti pavyzdingais kariais, drąsiausiais ir ryžtingiausiais Lietuvos laisvės gynėjais.

Mūsų metinės šventės dieną pasveikinkime vieni kitus ir pasiryžkime būti dar geresniais kariais ir dar atkaklesniais savo Tėvynės saugotojais ir gynėjais.“

Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
šaltinis https://www.facebook.com/olga.raugiene?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBHdOBBl6crjcLmDkib54bfjd_6nhq-lV9mbl6kQX4tgW6rDEWof9no_UVUmtIhJLegW8g3Xayvh8p4&hc_ref=ARSlwkgU2dQ5ij9SxxYHNUOvzU8T2LUZ4NFYhP1nB0KyvhpYg3VPvKS5q64zVigxjM0&fref=nf

Pirmoji Lietuvoje pameistrystės mokykla

2018-11-20 at 16:14

Apie mokyklą

Įgūdžių laboratorija – pirmoji Lietuvoje alternatyvi mokykla jaunų žmonių bendruomenei. Įgūdžių laboratorijoje, dešimt jaunuolių, gyvendami kartu ir medžio dirbtuvėse gamindami inovatyvius dizaino gaminius, ugdosi darbinius ir socialinius įgūdžius. Alternatyvi mokyklos programa apima jaunų žmonių bendruomenės kūrimą, pameistrystę medžio dirbtuvėse, patyriminius žygius, maisto gaminimą. Su grupe ir su kiekvienu programos dalyviu individuliai dirba jaunimo darbuotojai, užimtumo specialistai ir psichologai.

Įgūdžių laboratorija suteikia jaunam žmogui unikalią mėnesio trukmės patirtį, kuri leidžia pakeisti socialinę aplinką ir atsidurti erdvėje, kurioje specialistų komandą padeda atskleisti jaunuolio stiprybes ir kryptingai jas ugdyti.

Stovyklos vyksta ištisus metus, Antalieptės miestelyje įsikūrusiame Inovatorių slėnyje – istorijos, išskirtinės gamtos ir kūrybos apsuptyje.

Komanda

Įgūdžių laboratorijos idėja kilo, NVO Avilys ir VšĮ “Inovatrių slėnis” socialiniams inovatoriams Arūnui ir Monikai,  kurie norėjo sukurti alternatyvią pameistrystės erdvę gamtos apsuptyje, Inovatorių slėnyje, kur kūrybiški žmonės galėtų atvykti kurti ne tik inovatyvius projektus, bet ir išskirtinę vertę turinčius dizaino gaminius. Šią idėją apjungėme su dar vienu dideliu noru sukurti alternatyvią mokyklą, kurioje jauni žmonės gamtoje galėtų ugdyti savo socialinius gebėjimus, lyderystę, darbą komandoje, darbinius įgūdžius. Visa tai tapo socialine inovacija – Įgūdžių laboratorija, kuri, esame įsitikinę, visai neužilgo nustebins reikšmingą poveikį kuriančiais rezultatais.

Tačiau jokia gera idėja neapsieina be nuostabios komandos, kurią Jums pristatome.

šaltinis http://igudziulaboratorija.lt/?fbclid=IwAR1tpRhPab9ajgbfCvO8TdT6r6tyjx1yDWWD354rWWQPsunqp4aGgw1AwiM

ZABIČIŪNUOSE SŪNUS MUŠĖ MOTINĄ

2018-11-12 at 19:22

kumstis smurtas mustynes prievarta 62298277Triukšminga praėjusį šeštadienį buvo namuose, esančiuose Vienkiemo skersgatvyje, Zabičiūnų kaime, Antalieptės seniūnijoje. Santykius aiškinosi sūnus su motina. Kivirčo žodžiais jie neišsprendė. Kilo muštynės. Vyras, gimęs 1964 metais, smurtavo prieš savo motiną.

Jis sudavė motinai, gimusiai 1942 metais, smūgius į įvairias kūno vietas. Savo gimdytojai sūnus sukėlė fizinį skausmą.

Apie 20 valandą buvo gautas pranešimas apie smurtą. Į įvykio vietą atskubėjo policijos ekipažas. Smurtautojas į alkotesterį pripūtė 1,69 promilės.

Sūnus sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.

Tačiau tai dar ne viskas. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešimų apie ypatingus įvykius ir nusikalstamas veikas suvestinėje informuojama, kad dėl šios sūnaus veikos pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Jeronimas Butkus

kumstis smurtas mustynes prievarta 62298277

šaltinis https://www.zarasuose.lt/1922-zabiciunuose-sunus-muse-motina?fbclid=IwAR1N6xqh3gRcpvkFzVljzrpPo-R2QEKWVJyXbORiUpTRUpCAIAYSdwnMTCc

10-oji „Gaspadinių šventė“

2018-11-09 at 21:28