Popular Tags:

Lietuvos valstybingumo šimtmečiui

2018-03-19 at 09:47

Lietuvos valstybingumo šimtmečiui. Antalieptėnai.

1880 m. kovo 10 d. Zokorių vienkiemyje gimė dvasininkas, filosofijos mokslų daktaras, pedagogas, administratorius, politikas, aktyvus 1920–1926 m. Lietuvos Seimų narys, visuomenės veikėjas, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmasis pirmininkas, aktyvus kovotojas dėl lietuvybės Vilnijos krašte, vienas iš Tėvynės apsaugos rinktinės organizatorių ir aktyvus veikėjas Jonas Steponavičius.

Antalieptės biblioteka

Jonas Steponavičius 1880 1947
www3.lrs.lt

„Mintys ir žodžiai Lietuvai“.

2018-03-19 at 09:46

Antalieptės bibliotekos bibliotekininkės aktyviai dalyvavo miestelyje organizuojant Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, paminėjimą.

Daugiafunkcinio centro sceną papuošėme istorinėmis nuotraukomis: vienoje iš jų įamžinti 1924 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybę šventę antalieptiškiai, kitoje – 2018-ųjų vasario 16-osios šventės dalyviai bei pristatėme galimybę kiekvienam dalyvauti rašant knygą ateinančioms kartoms „Mintys ir žodžiai Lietuvai“. Na, o scenoje darniai skambėjo Antalieptės folklorinio ansamblio ir kapelos „Un tą lieptą“ (vadovė Loreta Alaunienė) dalyvių atliekami kūriniai.

Bibliotekoje parengėme dvi naujas, jubiliejinius gimtadienius švenčiančių antalieptiškių: kraštiečio, kolekcininko Almanto Raščiausko nuotraukų, straipsnių ir dalies pasagų kolekcijos bei bibliotekos skaitytojos ir renginių rėmėjos Monikos Krogelevičienės mezginių parodas. Štai tokiu neįprastu būdu pagerbėme ir pasveikinome jubiliatus.

Olga Raugienė,
Antalieptės bibliotekos bibliotekininkė

Žiūrėti daugiau

Antalieptės Biblioteka nuotrauka.

Lietuvos valstybingumo šimtmečiui.

2018-03-19 at 09:45

Lietuvos valstybingumo šimtmečiui.

1862 m. liepos 4 d. (pagal seną kalendorių birželio 22 d.) Pragarėlės (Adomavos) kaime (Panevėžio apskritis) gimė knygnešys, lietuvybės propaguotojas, kunigas Stasys Stakelė. 1885 m. jis baigė Kauno kunigų seminariją. 1985 m. ėmėsi draudžiamos spaudos gabenimo ir platinimo. 1890 m. vasarį – 1892 m. balandį buvo ištremtas į Kretingos vienuolyną, vėliau dirbo Pasvalio parapijoje. 1895 m. birželį buvo antrą kartą ištremtas į Kretingos vienuolyną.

S. Stakelė rėmė draudžiamos spaudos išleidimą, buvo ne kartą areštuotas, bendradarbiavo spaudoje. 1905 m. dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime.

1918 m. Antalieptės bažnyčią grąžinus katalikams, kunigavo joje ir neatsiklausęs nei valdžios, nei vyskupo leidimo, padedamas aktyvių vietos tikinčiųjų, pradėjo šios bažnyčios remonto darbus. 1919 m. liepos 5 d. Lietuvos kariuomenės daliniams išvijus bolševikus iš Antalieptės, pulko vadas Kazys Ladyga kun. S. Stakelę įpareigojo: „kaipo po vokiečių pasišalinimo išrinktu valsčiaus vedėju ir toliau įpareigoju tvarkyti miliciją ir valsčių“. Valsčiaus viršaičiu buvo iki 1919 m. spalio 1 d.

Vyresnės kartos tikintieji S. Stakelę vadino šventuoju, o Bronius Kviklys – apaštalu. Apie kunigo atvykimą į Antalieptę jis rašė: ,,…tuo metu Antalieptėje atsirado didelis lietuvybės apaštalas ir nepaprastas vyras kunigas Stasys Stakelė“.

1926 m. buvo paskirtas Degučių bažnyčios (Zarasų rajonas) administratoriumi.

S. Stakelė mirė 1930 m. spalio 28 d. Palaidotas Rozalime (Pakruojo rajonas).

Antalieptės bibliotekos informacija

Žiūrėti daugiau

Antalieptės Biblioteka nuotrauka.

2 proc.

2018-03-16 at 08:03

Su kovo 11- ąja.

2018-03-11 at 17:50

Vietos bendruomenių vadovai.