Popular Tags:

10-oji „Gaspadinių šventė“

2018-11-09 at 21:28

Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapija

2018-11-07 at 15:51

Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapija didžiuojasi antalieptėnais, kurie pastarosiomis savaitėmis savanoriškai prisidėjo prie labai svarbių visai bendruomenei veiklų.

Prieš Vėlines organizavome kelias talkas. Viena iš jų buvo labai sudėtinga, nes reikėjo sutvarkyti mūsų miestelio bažnyčios lubas. Tik sumanių vyrų E. Maskoliūno, V. Pamakščio ir jo sūnaus Darijaus, R. Raugo ir jo sūnaus Justo, E. Mieželio ir R. Alaunės pagalba remonto darbe, kurį atliko meistrai iš Vilniaus, buvo atliktas greitai ir kokybiškai.

O į talką tvarkyti bažnyčios šventoriaus atsiliepė V. Morozovas, H. Ardišauskas, D. Ila ir R. Bukantas, kuris pasiguodė. kad neturi galimybės aplankyti artimųjų kapų Zarasuose. Todėl jis su bičiuliais Henriku ir Danuku ryžosi dar vienam kilniam darbui: lapkričio 4-ąją po Šventų Mišių Antalieptėje kartu nuvyko į Zarasų katalikų kapines ir dalyvavo tvarkant pirmojo Zarasų apskrities viršininko, kilusio iš Zabičiūnų (Antalieptės seniūnija) Antano Nevadničėno tragiškai ir neaiškiomis aplinkybėmis žuvusio sūnaus Vytauto apleistą ir niekieno nelankomą kapą. Apie tragišką jaunuolio likimą sužinojome iš V. Indrašiaus publikacijos laikraštyje ,,Zarasų kraštas“: ,,Zarasai Antano ir Elenos Nevadničėnų širdyse paliko negyjančią žaizdą. 1940 m. gruodžio 6 d. dingo jų sūnus Vytautas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto trečio kurso studentas, atlikęs praktiką Zarasų miesto savivaldybėje. Tėvas ilgai ieškojo sūnaus ir po dešimties dienų rado jo kūną ežere. Spėjama, kad jį paskandino komjaunuoliai, nes Vytautas buvo aktyvus šaulys, padėjo paslėpti miesto šaulių rinktinės ginklus, o miesto burmistrui Vincui Paleckiui kartą pasakęs: ,,Sumažink savo propagandą ir nedaryk juodų darbų.“

O kiek dar nežinome apleistų kapų? Gal tarp skambių renginių, kuriais ir 2019-aisiais minėsime iškilų Lietuvos valstybingumo šimtmetį, įsirašykime ir tos pamestos savo krašto istorijos paieškas…Aš tikrai prisidėsiu prie vykdomos savanoriškos tokios informacijos paieškos.

Antanas Nevadničėnas Zarasų apskrities viršininkų dirbo išlaisvinus Zarasus nuo bolševikų 1919 m. rugsėjo 9 d. – 1921 m. rugpjūčio 22 d.

Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
šaltinis https://www.facebook.com/olga.raugiene

„Žmogus-žmogui“

2018-11-07 at 15:49

Labai gražus ruduo mūsų bibliotekoje. Visą spalį vyko mokymai „Žmogus-žmogui“, linksma rudenėlio savaitė „Rudenėli Labas“. Taip pat sulaukėme svečių iš Kėdainių: Jovainių moterų klubo „Aušra“.
Labai džiugu, kad biblioteka visiems reikalinga ir lankoma vieta…

Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Šaltinis https://www.facebook.com/antalieptes.biblioteka/

ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ DIENOMIS

2018-10-29 at 14:30

Šv. Mišios už mirusius visų šventųjų ir vėlinių dienomis

Kasmet lapkričio 1-oji – Visų Šventųjų diena – dovanoja ypatingą jausmą ir viltį. Vėlinių dieną – lapkričio 2-ąją – jautriai prisiliečiame prie brangiausio, ką turėjome. Pabūkime šiomis atminties dienomis kartu, dalindamiesi Visų Šventųjų dienos ir Vėlinių rudeniška ramybe bei degančių žvakučių sakraliniu spindesiu su brangiausiais mums žmonėmis.
Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje – lapkričio 1 d. 10.00 val. Šv. Mišios;
lapkričio 2 d. 10.00 val. Šv. Mišios.
šaltinis: http://www.zarasai.lt/naujiena_sv-misios-uz-mirusius-visu-sventuju-ir-veliniu-dienomis_9156

Antalieptėnų derlius

2018-10-09 at 20:23

Rudens mugėje „Šimtas pyragų“ Zarasuose dalyvavo ir antalieptėnai, garsėjantys kaip Gaspadinių
šventės organizatoriai. Šie metai gaspadinėms neeiliniai – lapkričio 17-ąją švęsime 10 metų šventės
sukaktį ir patiekalais įgyvendinsime jos temą „Ar iš balas tas mandrumas pateiktas patrovas“. Jau
pakvietėme dalyvauti skanavusius pyragus Zarasuose, o dabar kreipiuosi į tuos, kurie apie šventę
dar negirdėjo: gaspadinių šventės dalyvių registracija jau vyksta telefonu (8 385) 57250.
Paskubėkite!
Antalieptės seniūnijos bendruomenės yra labai kūrybingos ir darbščios tarsi bitelės. Kad Zarasuose
vykusioje mugėje miestelio atstovai būtų kiek ,,mandresni“, partnerių iš NVO „Avilys“ buvome
aprūpinti bitininko apranga ir spietine. Išradingumu neatsiliko ir Dariaus Steponavičiaus
vadovaujama Purvynės bei Naršėnų kaimų bendruomenė, mugėje pristačiusi atgimusį Antalieptėje
visuomeninį energetikos muziejų bei jo įsteigimo partnerius – Vilniaus universiteto jaunųjų
energetikų klubą. Nuoširdžiai dėkoju ir visoms gardžių pyragų kepėjoms: Irinai Zalubienei,
Monikai Krogelevičienei, Rimai Šapolienei, Danutei Vaitasienei, Aušrai Kastanauskienei, Sandrai
Kiliuvienei, Irinai Steponėnienei.
Antalieptės kaimo bendruomenės pirmininkė Irina Zalubienė ir bendruomenės nariai džiaugiasi
ypatingu šių metų pasiekimu: Pačkėnuose (Utenos rajonas) vykusiame Rytų Aukštaitijos regiono
bendruomenių sąskrydyje antalieptėnai tapo nugalėtojais ir parsivežė į Antalieptę šio sąskrydžio
simbolį – „paukštę“. Tad 2019-aisiais XV Rytų Aukštaitijos regiono bendruomenių sąskrydis vyks
pirmąjį rugpjūčio šeštadienį festivalio „Basomis“ metu Antalieptėje.
O dabar į Antalieptę kviečiu šiųmetį lapkritį. Iki susitikimo tradicinėje Gaspadinių šventėje!


OLGA RAUGIENĖ,
Antalieptė