Popular Tags:

Grupės „Ambrozija“ muzikos ir humoro šou

2019-01-08 at 13:10

Grupės „Ambrozija“ muzikos ir humoro šou
umoro grupė „Ambrozija“ tęsia kelionę po Lietuvos koncertų sales, pristatydama naujausią savo kūrinį – muzikos ir humoro šou. Pulkas naujų ir jau vizitine „Ambrozijos“ kortele tapusių kultinių personažų pasitiks Jus šiame fantastiškame, humoro klasikais tapusių atlikėjų koncerte, o beprotiški Tatos ir Stefos nuotykiai, nauji Beausio humoro receptai ir iš koto verčiančios improvizacijos su žiūrovais – stebins, linksmins ir neleis atsikvėpti iki paskutinės renginio akimirkos.Tad tie, kas pasiilgote begalybės nepamirštamų įspūdžių, kas pamiršote, ką reiškia gerai leisti laiką, žinokite – šis šou skirtas Jums!Grupės „Ambrozija“ koncertas Antalieptės kultūros namuose vyks sausio 17 d., 17.30 val., o bilietas į šį koncertą – puiki proga pradžiuginti savo bičiulius bei artimuosius! Bilieto kaina – 6 €. Prieš koncertą – 7 €. Vaikams (7m. – 12m.) – 3 €.

Antalieptės KB nuotrauka.

Šventinis sveikinimas.

2018-12-23 at 22:49

Kaip gera ir smagu, kai yra gerų žmonių!

2018-12-20 at 08:41

O buvo taip: vienas geras žmogutis padovanojo eglę. Kitas, dar geresnis žmogutis, eglę atgabeno ir su seniūnijos darbininkais ją pastatė. Puošėme ją patys, be „stilistų-specialistų“ pagalbos. Ir štai, suspindo ji, mūsų gražuolė, visomis spalvomis. Skambant Kalėdinei muzikai rinkosi šventės dalyviai. Juos pasitiko du, gerai nuaugę, nykštukai. Visi smagiai šokom ir dainavom kol nusikamavom. Nusiplūkę ir pavargę į salę atkeliavom. Susėdom prie balta staltiese dengto stalo. Susėdę mėgavomės žolelių arbata, ragavome naminį pyragą, vaišinomės obuoliais bei riešutais, dalinomės Kūčių vakaro burtų paslaptimis…

Pasėdėję, pabendravę, pasidžiaugę vienas kito buvimu, išgirstu geru žodžiu išsiskirstėme į namus. Norintieji galėjo užeiti į biblioteką ir pasigėrėti Antalieptės bei „Pozityvo“ vaikų Kalėdinių darbelių paroda.

Labai labai norisi padėkoti visiems visiems, prisidėjusiems prie šios šventės. Ačiū! Juk grožį ir gėrį kuriame mes patys. Tad gražių ir prasmingų švenčių!

 

Kultūrinių renginių organizatorė

Loreta Alaunienė

2018-12-18 d.

2018-12-12 at 14:47

Apie garbingus tarpukario Lietuvos karžygius

2018-11-23 at 21:46

Antalieptės krašte gimė gausus būrys Lietuvai kovose už jos nepriklausomybę nusipelniusių žmonių, tame tarpe ir Vyčio kryžiaus ordininkų. Vieni iš jų mirė tremtyje, kiti gyvenimo dienas baigė užsienyje arba sovietinėje Lietuvoje, tačiau koks likimas juos beištiko, visi yra suvienyti gimtojo Antalieptės krašto, meilės jam ir Lietuvai.

Apie garbingus tarpukario Lietuvos karžygius ir karžyges daug rašo kraštotyrininkas Vytautas Indrašius. Jo knygas bei publicistiką skaičiau ir aš, todėl sudominta lapkričio 23-osios, brangios Lietuvai dienos išvakarėse, parūpo kiek kitaip paminėti Lietuvos kariuomenės šimtmetį. Tad sėdau į automobilį ir išvažiavau į kai kurių didvyrių gimimo vietas. Dabar beveik kiekvienas kaimas turi savo kryžių, tad prie jų sukalbėjusi maldą ir uždegusi po atminimo žvakutę, patyriau nepaprastą palaimos jausmą. Baltriškėse prisiminiau dvi karžyges seseris Anelę ir Konstanciją Juozėnaites, Jakunčiuose – net dviem Vyčio Kryžiaus ordinais apdovanotą Alfonsą Mėlynį – Vaikutį, Antalieptėje pagerbiau Lietuvos kariuomenės majoro, Vyčio kryžiaus ordininko, ilgamečio Lietuvos Karo muziejaus darbuotojo, Lietuvos aklųjų sąjungos vieno iš steigėjų ir jos vadovų Petro Šestakausko atminimą prie jam pastatyto koplytstulpio, o aplankiusi miestelio kapinėse R. Vaitkevičiaus kapą ir prie Šiaulių kryžiaus uždegiau žvakelę visiems žinomiems bei nežinomiems Lietuvos nepriklausomybės gynėjams ir kovotojams.

Geriausiai mano sprendimą taip paminėti Lietuvos kariuomenės dieną paaiškina 1937 m. rašyti pulkininko St. Raštikio žodžiai: ,,Šiandien turime pirmiausia atsiminti visos mūsų kariuomenės istoriją, sunkias ir garbingas kovas dėl Lietuvos nepriklausomybės ir kartu turime pagerbti savo brolius ir draugus, didvyrių mirtimi paguldžiusius savo galvas kautynių laukuose.

Pagerbę praeitį, iš jos turime semtis stiprybės mūsų ateities žygiams. Mūsų praeitis yra garbinga, tad galime jąja didžiuotis ir būti patenkintais, kad mums teko garbė būti tos garbingos praeities palikuonimis – šių laikų mūsų Tėvynės sargais. Šis pasididžiavimas duoda mums naujų jėgų ir pasiryžimo taikos ir ypatingai karo metu būti pavyzdingais kariais, drąsiausiais ir ryžtingiausiais Lietuvos laisvės gynėjais.

Mūsų metinės šventės dieną pasveikinkime vieni kitus ir pasiryžkime būti dar geresniais kariais ir dar atkaklesniais savo Tėvynės saugotojais ir gynėjais.“

Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
šaltinis https://www.facebook.com/olga.raugiene?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBHdOBBl6crjcLmDkib54bfjd_6nhq-lV9mbl6kQX4tgW6rDEWof9no_UVUmtIhJLegW8g3Xayvh8p4&hc_ref=ARSlwkgU2dQ5ij9SxxYHNUOvzU8T2LUZ4NFYhP1nB0KyvhpYg3VPvKS5q64zVigxjM0&fref=nf