Popular Tags:

Atraskite Antalieptę

2021-01-26 at 10:38

Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro iniciatyva pradėta informacinė rubrika, kurios metu supažindinama su kiekvienos Zarasų krašto seniūnijos turizmo potencialu, pristatoma kiekvienos Zarasų krašto seniūnijos istorija, lankytini objektai, edukacines programos. Kai ką Jūs galite aplankyti savarankiškai, ar su šeima, o pasibaigus karantinui – su turistinėmis grupėmis, užsisakyti turistinę kelionę su gidu.

Sudarant tekstą naudota įvairių šaltinių informaciją ir jame vyrauja turistiniai, technikos, gamtos ir kultūros paveldo objektai, kurie dažniausiai siūlomi aplankyti atvykstantiems į Zarasų kraštą svečiams, turistams. 

Didžioji dalis pateikiamos informacijos yra Zarasų krašto gide.

Atraskite Antalieptę

Sveikinimas

2021-01-13 at 07:40

Brangieji,

Neužmirštuolės žiedeliu, atminimo ugnimi ir šviesa  lange, o svarbiausia – jautria širdimi, tikrųjų vertybių dėlione savo ir Tautos gyvenime  – Lietuva mini Laisvės gynėjų dieną.  1991-ųjų Sausio 13-oji mums visiems primena: nepaprastai svarbūs dalykai yra Valstybės, Tautos, i Žmogaus, Asmenybės ir jo Dvasios Laisvė. Kaip ir  mūsų  Valstybės  teritorijos neliečiamumas. Ji  grąžino mūsų savimonę ir europinę erdvę.

Po tragiškos Sausio 13-osios išaugo nauja   karta.  Tačiau tėvų ir senelių atmintimi jai perduotas pasakojimas apie aukas, sudėtas ant Laivės aukuro,   papildo ir praplečia istorijos žinias apie Lietuvos valstybės šimtmečiais trukusias kovas už  savo laisvę ir egzistavimą, apie tai, ką reiškia Tautai vienybė ir susitelkimas.

Esu kartu su Jumis, brangieji, prie Tėvynės laisvės aukuro, prie Atminimo šviesos. Esu su Neužmirštuolės žiedeliu. Su Jumis jungiasi mano širdis ir ranka. Ačiū, kad esame Laisvės gyvojoje grandinėje kartu.

 

Pagarbiai

Purvynės ir Naršėnų kaimų bendruomenės vadovas

Darius Steponavičius

Ramių Kūčių ir linksmų šv. Kalėdų

2020-12-23 at 07:25

 

Pagarbiai

Purvynės ir Naršėnų kaimų bendruomenės

vadovas

Darius Steponavičius

Artėja Šv. Kalėdos, mažesnių ir didesnių stebuklų, dovanų metas.

2020-12-01 at 19:59
Artėja Šv. Kalėdos, mažesnių ir didesnių stebuklų, dovanų metas. Šiandien Energetikos muziejus sulaukė dovanų. jas dovanojo
K. Būgos gimnazijos šokių mokytojas Andrius Meškauskas. Netoli Vencavų įsigytoje sodyboje surado žibalinę lempą, televizorių „Šilelis“. Senovinį radiją atsivežė jo teta iš Rygos, kuris dabar jau niekam nebereikalingas… Lempai trūksta stiklinio gaubto, gal kas turite ir galite padovanoti?
Andrius, sužinojęs, kad Antalieptėje veikia Energetikos muziejus, senovinių prietaisų neišmetė, pasiūlė juos atvežti, kad muziejus pasipildytų naujais eksponatais, su kuriais galėtų susipažinti bendruomenės nariai, muziejaus lankytojai. Kraštotyros muziejui pažadėjo atvežti II-jį pasaulinį karą menančių daiktų. Mažų stebuklų ir dovanų laikotarpis tęsiasi… Ačiū!
Šaltinis: https://www.facebook.com/Antaliept%C4%97s-kra%C5%A1totyros-muziejus-109393393795471/

Štai tokie šakočiai buvo kepami Antalieptėje!

2020-11-26 at 20:07
Nuo 1924 m. rugsėjo 1 d. Antalieptėje veikė Seserų Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos (Širdiečių) išlaikoma mergaičių ūkio mokykla. ,,Šios mokyklos tikslas ir užduotis yra paruošti mergaites geromis šeimininkėmis ir pilietėmis. Kandidatės į mokyklą priimamos baigusios pradžios mokslą ir turinčios pažymėjimą. Pažymėjimo neturinčios privalo laikyti egzaminus iš viso pradinės mokyklos kurso, ypatingai lietuvių kalbos ir aritmetikos. Amžiaus ne jaunesnės nei 15 metų. Pageidaujama vyresnės. Stodamos į mokyklą turi pristatyti gimimo metrikus, pasą, bendros sveikatos ir akių gydytojo liudijimą. Prie mokyklos yra bendrabutis. Bendrabutyje visas pragyvenimas ir mokslas mėnesiui kainuoja 60 litų, o ateinančios už mokslą moka 50 litų už metus. Mokinė privalo atsivežti tam tikrą kraitelį, kurio sąrašą gali gauti mokykloje. Mokslo kursas – du metai“, – tokios buvo skelbiamos įstojimo į mokyklą sąlygos.
Ten pat veikė ir Seserų išlaikomi dviejų metų trukmės amatų kursai. Buvo priimamos baigusios pradžios mokyklą mergaitės. Įstojusios galėjo pasirinkti mėgiamą specialybę, pav. siuvimo, mezgimo, rankdarbių ar visas kartu. Baigusios gaudavo pažymėjimus su Švietimo Ministerijos teisėmis – galėjo savo vardu atidaryti dirbtuves, kursus ir tokiuose kursuose tvirtintos lektorėmis.
Moksleivės buvo stropios ir kūrybingos – štai tokie šakočiai buvo kepami Antalieptėje! Lietuvoje jų nebuvo – visi iškeliaudavo į užsienį.
Nuotraukoje gali būti: 17 žmonių, žmonės stovi ir vestuvės
 Šaltinis https://www.facebook.com/groups/3132935376795357/user/100001891781487