Palaikom Antalieptę

2016-09-12 at 19:42

14362718_1172263592846689_5050356923883601426_o

Palaikykite Antalieptę ir Vajasiškį! Balsuokite ir nuspręskite, kurios iš šių aktyvių Lietuvos kaimo bendruomenių už indėlį į mūsų krašto gerovę nusipelnė aukščiausio įvertinimo, pagarbos ir padėkos. Balsavimas vyks iki rugsėjo 16 d. 00:00 val. Visoms bendruomenėms linkime sėkmės!
Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/media/kaimo-spindulys-2016/?page=balsavimas#a_emb_147368751985131_21556#a_emb_147368752013066_21560#a_emb_147368752013286_21562#a_emb_147368751990171_21550#a_emb_14736875922757_21558#a_emb_147369541458565_21556#a_emb_147369541583567_21560#a_emb_147369840291230_21556

imagesgzu3431x

Sveikinimas Mokslo ir žinių dienai

2016-08-31 at 17:18

rugsejo-1

Gerb. mokytojai, tėveliai, mokiniai!

Sveikiname su naujais mokslo metais!

Mokytojams linkime ištvermės, kantrybės ir išminties vedant
savo mokinius mokslo ir gyvenimo išminties taku.

Tėveliams linkime visur ir visada skatinti vaikus
žengti drąsiai į žinių pasaulį.

Mokiniams linkime žingeidumo ir smalsumo,
svajonių ir atkaklaus darbo, atradimų džiaugsmo
įveikiant kiekvieną aukštumą.

O mums visiems drauge kūrybiškai ir bendruomeniškai
žengti į naujus mokslo metus.

Purvynės ir Naršėnų bendruomenės  vardu

bendruomenės vadovas D.Steponavičius
2016-09-01

Papildoma informacija:
Antalieptės maršruto mokinius autobusas į gimnaziją veš 1,5 val. vėliau, negu įprastomis dienomis, o iš gimnazijos išvyks 13.00 val.

http://www.buga.dusetos.lm.lt/

Nepamirškime to.

2016-08-27 at 10:22

Rugpjūčio 26 d. Krakynės miške (Degučių seniūnija, Zarasų rajonas) pagerbėme prieš 75-ius metus sušaudytų mūsų kraštiečių žydų iš Zarasų, Salako, Dusetų, Antalieptės ir Turmanto miestelių (štetlų) atminimą. Pagal užrašą žudynių vietoje pastatytame paminkle čia buvo sušaudyti 8000 žydų, pagal Karlo Jėgerio raportą – 2569. Siaubingas ir skaudus Zarasų krašto istorijos puslapis. Nepamirškime to.

1

3 2

Šaligatvis į mokytojų kalną

2016-08-25 at 17:44

Atgimstantis šaligatvis per Padusčio kaimą džiugina ne tik einančius bet ir važiuojančius. Nors šaligatvis buvo įrengtas  dar tarybiniais laikais, tačiau visų pamirštas ir apleistas jis tūnojo po augmenijos danga. Atliekant šlaito valymo darbus 2015 m., buvo nuvalytas šaligatvio tarpas, kuris priminė, kad jis yra ir pakankamai geros būklės, taigi kodėl nepanaudoti to kas jau yra sukurta, pagalvojau sau tyliai. Su šia mintimi ir prašymu atgaivinti šaligatvį per Padustį nukeliavau į seniūniją, kuri prižadėjo padėti šią mintį įgyvendinti. Taigi turėdamas atostogų, ir gavęs talkos iš ‘atidirbinėjančiu’ už pašalpas antalieptėnų įgyvendinome dalies šaligatvio apvalymą (iki mokytojų kalno). Nuoširdžiai tikiuosi, kad tai tik pradžia ir bendromis jėgomis pavyks atgaivinti ne tik apleistus šaligatvius, bet ir kitus objektus. Apie apleistas vietas prašau informuokit manę ir mėginkim daryti Antalieptę dar gražesnę.

 

Pagarbiai

Purvynės ir Naršėnų kb

vadovas

Darius Steponavičius

1 IMG_20160825_113404 IMG_20160824_124329

Matematikų kraštas

2016-08-22 at 16:01

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, Lietuvos matematikų draugija, Antalieptės krašto muziejus, Lietuvos matematikų muziejus 2016 m. rugpjūčio mėn. Antalieptėje organizavo renginius Lietuvos matematikams atminti. Vienas jų – Lietuvos matematikų muziejaus įkūrėjo docento matematikos daktaro Henriko Jasiūno pirmųjų mirties metinių minėjimas.

Keletas žodžių apie antalieptiškį matematiką doc. dr. Henriką Jasiūną (1925 09 05–2015 08 09), kilusį iš Gaspariškių kaimo, Zarasų r.

H. Jasiūnas – vienas Lietuvos jaunųjų matematikų neakivaizdinės mokyklos (1969 m.) įkūrėjų. 1983 m. jis įsteigė Lietuvos matematikų muziejų, kuriame visuomeniniais pagrindais dirbo iki 2005 m. H. Jasiūno pastangų dėka muziejus yra sukaupęs daug dokumentų: rankraščių, straipsnių, nuotraukų, knygų, filmuotos medžiagos. Muziejų kasmet aplanko šimtai moksleivių, mokytojų, studentų, svečių iš užsienio. Muziejus įvairiomis progomis leidžia bukletus, knygas, rengia iškilių Lietuvos žmonių minėjimo šventes ir proginius straipsnius.

H. Jasiūnas yra parengęs per 50 proginių bukletų, parašė ir paskelbė spaudoje per 30 proginių straipsnių, kelių video filmų ir parodų konsultantas, daugiau nei 10 knygų sudarytojas.

Docentas H. Jasiūnas 1979 m. pripažintas LTSR nusipelniusiu dėstytoju, 2005 m. apdovanotas LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Prisiminti kraštietį, kolegą, bičiulį, giminaitį ir tėvą į Antalieptę iš įvairių Lietuvos vietų susirinko gausus žmonių būrys.

Renginį Antalieptėje sudarė kelios dalys: kapinių lankymas, Šv. Mišios, Matematikų liepto pristatymas, susipažinimas su paroda „Gaspariškių Jasiūnai ir Lietuvos matematikai“, pranešimai ir prisiminimai, skirti matematikui Henrikui Jasiūnui.

Renginys pradėtas gėlių padėjimu, žvakelių uždegimu, maldomis ir giesmėmis Antalieptės kapinėse ant Jasiūnų šeimos kapų (H. Jasiūnas palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje) ir prie koplytėlės 1831 m. sukilėliams atminti. Prie Jasiūnų giminės kapo kalbėjo sūnėnas Eugenijus Jasiūnas ir Antalieptės vyresnioji bibliotekininkė Olga Raugienė. Koplytėlės restauravimą inicijavo ir materialiai parėmė Henrikas Jasiūnas. Apie koplytėlės atstatymą pasakojo advokatas Vytautas Zabiela, artimas Henriko Jasiūno bičiulis.

Šv. Mišias Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje aukojo kan. Stanislovas Krumpliauskas. Giedojo vargonininkės Loretos Alaunienės vadovaujamas Antalieptės mišrus choras. Šv. Mišiose melstasi už Jurgį Jasiūną (1883 04 28–1945 11 22), Marijoną Jasiūnienę (1895 05 05–1983 06 14), Eugeniją Jasiūnienę (1923 10 01–1989 08 10), Vilhelmą Jasiūną (1922 05 26–1999 04 04), Henriką Jasiūną ir Lietuvos matematikus.

Kan. S. Krumpliauskas džiaugėsi ir dėkojo, kad gausiai susirinkę – iš įvairių vietų į Antalieptę atvykę matematikai ir H. Jasiūno giminaičiai bei pažįstami, aktyviai dalyvavo Šv. Mišių aukoje: nuoširdžiai meldėsi, priėmė Švenčiausiąjį.
Po Šv. Mišių straipsnio autorė kalbėjo apie šio krašto žymius dvasininkus: dr. kun. Juozapą Čepėną (iš Velaikių), Dievo tarną arkivyskupą Mečislovą Reinį (iš Madagaskaro), dr. prel. Juozą Prunskį (iš Žvilbučių), dr. kun. Joną Steponavičių (iš Zokorių). Vienam iš jų H. Jasiūnas paskyrė knygelę „Prelatas Juozas Prunskis“. Kalbėta apie šių asmenybių svarbą Lietuvai, palinkėta, kad ir kiti matematikai, pasekę H. Jasiūno pavyzdžiu, imtųsi garsinti kitų profesijų bei specialybių žmones.

Antalieptę jau puošia 9 tilteliai – tiltai (antalieptiškių vadinami „lieptais“ „Un tą lieptą“). Paskutinysis – „Matematikų lieptas“ – skirtas matematikams. Jį dar prieš keletą metų buvo sumaniusi renginių Antalieptėje sumanytoja ir įgyvendintoja, veiklioji, nepailstančioji Olga Raugienė. Tačiau jis pastatytas tik šįmet. Autorius – antalieptiškis medžio drožėjas Saulius Savickas. Jis įkūnijo Olgos Raugienės sumanymą – susieti matematiką su menu. Kadangi S. Savickas turėjo labai gerą matematikos mokytoją Valeriją Bertašienę, gyvenančią šalia liepto (ji šį lieptą globoja: sodina ir prižiūri gėles), tad gebėjo tą idėją įgyvendinti: atsirado matematinės figūros, formulės.

Pasigrožėjus matematikų lieptu renginio dalyviai pasuko į Antalieptės daugiafunkcinio centro kiemą, kur jų jau laukė net trijų bendruomenių parengti ir gaminami, kutenantys uoslę skanumynai: Vajasiškio bendruomenės sriuba, sūris, pyragas, obuolienė ir šalta gira. Šlyninkos vandens malūnas vaišino razavų miltų „Smetoniškais“ blynais su gardžiausiais padažais, įvairiomis arbatomis. Antalieptiškiai siūlė savo tradicinius blynus su grybų padažu, šaltvyšnių sriubą, vištienos troškinį, žuvį, arbatą ir kelias rūšis pyragų bei sūrių.

Pasistiprinus ir pailsėjus, salėje apžiūrėta sumaniai išdėstyta paroda „Gaspariškių Jasiūnai ir Lietuvos matematikai“. Medžiaga atvežta iš Vilniaus, Lietuvos matematikų muziejaus.Parodą rengė VU Matematikos ir informatikos fakulteto studijų koordinatorės Vita Verikaitė, Kristina Lyndienė, Rima Stančikienė ir antalieptiškė Olga Raugienė.

Antalieptiškiams, aktyviems renginio talkininkams ir bendruomenėms, vaišinusioms svečius, buvo įteiktos VU Matematikos ir informatikos fakulteto ir Lietuvos matematikų draugijos padėkos bei suvenyrai su universiteto simbolika.

Antalieptės seniūnija (seniūnas Arvydas Saulius, jo padėjėja Aušra Kastanauskienė) su Olga Raugiene įteikė padėkas Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto bendruomenei ir Lietuvos matematikų draugijai. Olga Raugienė kaipvisada kukliai kalba: „Mes buvome tik šios gražios iniciatyvos įgyvendintojai, pagrindinė organizatorė – Vita Verikaitė.“

Salėje prisiminimais dalijosi Antalieptės krašto muziejaus globėjas, visuomenės veikėjas Vincas Kibirkštis. Lietuvos matematikų muziejaus vadovas Vilniaus universiteto doc. dr. Vilius Stakėnas, rodydamas brėžinius, apžvelgė matematikos istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų.

Vilniaus universiteto prof. habil. dr. Vygantas Paulauskas vaizdžiai pateikė bendrystės su H. Jasiūnu, nulėmusios jo specialybės pasirinkimą, prisiminimų žiupsnelį.

Kalbėjo mokytoja Danutė Rubliauskienė, Jasiūnų kaimynė, buvusi bibliotekos vedėja Regina Kuliešienė. Iš tėvo girdėtus vaikystės pasakojimus labai įdomiai ir gyvai perteikė H. Jasiūno dukra, lituanistė profesorė Birutė Jasiūnaitė.

Renginio pabaigoje dr. Juozas Banionis Antalieptės bibliotekai padovanojo keletą knygų, o straipsnio autorė pasidžiaugė Olgos Raugienės sumanytais ir vykdomais įdomiais projektais ir bibliotekai paliko literatūros bei periodikos. Daug leidinių Antalieptės ir kitoms šio krašto bibliotekoms paliko parodos organizatoriai.

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

1 2 3

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/102908/panorama#wowzaplaystart=918000&wowzaplayduration=170000

 

Video medžiaga iš LRT