Popular Tags:

Antalieptės festivalis „Basomis-2019“

2019-07-22 at 21:58

XV Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis „Laiko lieptai“

Antalieptės festivalis „Basomis-2019“

PROGRAMA:

2019 m. rugpjūčio 3 d. (šeštadienį)

9.30 – 19.00 val. Aukštaitijos bendruomenių sportinės varžybos.
11.30 – 12.00 val. – Bendruomenių registracija (Didžioji palapinė prie mokyklos).
12.00 val. – Dalyvių eisena Antalieptės gatvėmis.
13.00 val. – Šventės atidarymas ir  Bendruomenių prisistatymas (ant scenos prie tvenkinio).
14.00 val. – Bendruomenių patiekalų pristatymas ir degustacija (Didžioji palapinė prie mokyklos).
15.00 val. – 17.00 val. – Konferencija su kavos pertrauka.
17.00 val. – „Gerumo Paukštės“ nominacijos perdavimas geriausiai bendruomenei, po to vakarienė
19.00 val. – Liaudiškos muzikos koncertas.
21.00 val. – Lietuviškos pop muzikos atlikėjo ir realybės šou  „Kelias  į žvaigždes“ finalisto Deivido Basčio koncertas.
22.00 val. Grupės „Bernužėliai“ koncertas, po to diskoteka ir fejerverkai.

SPORTO VARŽYBOS:

Didžiajame stadione:

Pradžia 10.00 val.  „Jojimo šventė – 2019“ . Organizuoja „Antalieptės žirgai“

Mažajame stadione:

9.00 – 9.30 val.  – Mažojo futbolo 5×5 varžybų dalyvių registracija
9.30 – 14.00 val.  – Mažojo futbolo 5×5 varžybos.
13.30 – 14.00 val. – Krepšinio 3×3 varžybų dalyvių registracija.
14.00 – 18.30 val. – Krepšinio 3×3 varžybos.
14.30 – 15.00 val. – Tinklinio 4×4 varžybų dalyvių registracija.
15.00 – 19.00 val. – Tinklinio 4×4 varžybos.
Apdovanojimai vyks po kiekvienų varžybų.

Šventės metu dalyvaus Baikerių klubas, kuris pavežios visus norinčius. Prie tvenkinio bus galima paplaukioti baidarėmis. Nakvynės rezervacija buvusiame vienuolyne +370 385 57250.

2019 m. rugpjūčio 4 d. (sekmadienį)

Porciunkulės atlaidai Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje

9.00 val. – Skaitmeninio projekto „Prisijungusi Lietuva“ pristatymas.
10.00 val. – Šv. Mišios. Giedos Rokiškio bažnyčios choras (vargonininkas Justinas Šapola),
11.30 val. – Dueto Margaritos Simokaitytės ir Eglės Kuzmienės koncertas.
Po koncerto – agapė buvusios Antalieptės mokyklos kieme.

Mielus kraštiečius kviečiame atvykti iš vakaro (yra galimybė nakvoti buvusiame vienuolyne) ir dalyvauti XV Aukštaitijos bendruomenių sąskrydyje.

Svečių laukia maloni staigmena – tik šiai iškilmei bus pajungti remontuojami vargonai. Aukos bus renkamos Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimui Madagaskaro kaime įamžinti. Daugiau informacijos +370 624 19441

Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama

—-

SVARBI INFORMACIJA BENDRUOMENĖMS:

– eisenoje galite turėti kažkokį bendrą drabužį, spalvą, vėliavą, simbolį ar pan., kas jus išskirtų iš kitų bendruomenių;

– pasiruošti trumpą bendruomenės prisistatymą (iki 3 min.);

– turėti bendruomenės patiekalą, kurį pristatysite;

– dalyvaujančioms bendruomenėms NEREIKIA vežtis palapinių, suolų ir pan.

– BŪTINA atsivežti gerą nuotaiką!

Antalieptiškis Pranas Savickas

2019-07-12 at 22:39

Antalieptiškis Pranas Savickas drožia kryžius, koplytstulpius, suvenyrus, namų apyvokos reikmenis. Džiaugiamės gimusia draugyste su garbaus amžiaus, netrukus 90-etį pažymėsiančiu, labai šviesaus proto ir pozityvaus mąstymo žmogumi. Dėkingi meistrui Pranui už darbus, kuriuos padovanojo sodybai ir kuriais pasipuošė muziejaus edukacinė klasė, ir už kiekvieną birželį neatlygintinai išdrožiamas lenteles vis su nauja A. Miškinio premijos laureato pavarde.

A. ir M. MiÅkinių literatÅ«rinÄ—-etnografinÄ— sodyba nuotrauka.
A. ir M. MiÅkinių literatÅ«rinÄ—-etnografinÄ— sodyba nuotrauka.
A. ir M. MiÅkinių literatÅ«rinÄ—-etnografinÄ— sodyba nuotrauka.
Šaltinis https://www.facebook.com/A-ir-M-Miškinių-literatūrinė-etnografinė-sodyba-270056170171361/?__tn__=kCH-R&eid=ARDp9VF0z-LNGWC2XzjKV22PW1IiNp9E4jGWudhFiUwuvKmFh5wSc1nm94hJk018oUlK7Y0s2taBb6sx&hc_ref=ARRE3b0lsvXlPDd9ghwyD_GTN43amlsUVw3R9LYCbZ3rYoP-YQpwm-caN4h1JpW0VxI&fref=nf&__xts__[0]=68.ARALbSsaqDdz3-QQZ02Qr7Nci-MtyFy1j65nc_X0aqInlJcvgUfQsgiKL3hOC7UFOSN8DNrr6GK0YRZIWNSwaCRBZL6J6qUu7YqR_vNaDNlc_soeh75XUgD_ehy_Syh_EcwnnqcEFknvJ0HujJAeL22grQqO5fQJdtgmdXf3RTlecjoNANXq9r-4pTzES7NB45oavxxyw3b8yFHfHmXTtXsAtJ38Sq6aPzuqFSb5UT9TWKZX3tuYvq1PPVGa1NdkTNdqiGFv0Ymy1mptmsPMDarHRoIDaeLwuezH_LgDy77HAZHPjdUjtqE50hb1saRe9CbBiIusnE97fgq4qY0deTdB6W5RPU2AEa7gJElkANpMaM67-8jiKA

Su Liepos 6 d.

2019-07-05 at 22:25

Pagarbiai

Darius Steponavičius

 

 

 

 

Nuotrauka iš interneto.

 

 

Liepos 6

2019-07-03 at 09:43

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO STUDIJOS UTENOS KOLEGIJOJE

2019-07-03 at 09:40

PAPILDOMOS STUDIJOS:
Į Viešojo administravimo papildomas studijas gali pretenduoti baigiamojo kurso kolegijos absolventai ir asmenys, įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą, o pabaigę papildomas studijas arba/ir užskaičius papildomųjų studijų dalykus (pagal neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų aprašą) gali studijuoti Viešojo administravimo magistrantūros studijose.
MAGISTRANTŪROS STUDIJOS:
Be papildomų studijų į Viešojo administravimo (Utenoje) magistrantūros studijas priimami:
asmenys, turintys universitetinį bakalauro laipsnį;
kolegijų absolventai, kurie yra įgiję profesinį bakalauro laipsnį ir turintys ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį viešojo sektoriaus srityje ;
-Magistrantūros studijų įžanginė sesija vyks spalio mėnesį.
Reikalingi dokumentai:
• prašymas (pildomas MRU arba Utenoje, pateikus visus reikalingus dokumentus);
• aukštojo atitinkamos krypties išsilavinimo diplomo ir jo priedo originalas ir jų kopijos (kopijos
įteikiamos);
• dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
pavarde (kopijos įteikiamos);
• paso paskutinio puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (kopija įteikiama)
•pažymą apie darbo stažą tam tikroje srityje;
• Stojamoji studijų įmoka, (sąskaitos rekvizitai Stojantieji, stojamąją studijų įmoką (20 Eur) moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas: • AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590; • SEB banke Nr. LT95 7044 0600 0773 4526; • DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858. Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama)
• Dokumentus galite teikti 106 k., Maironio g. 18, Utena (tel. (+370) 61069397, el.p. zibutekazakeviciene@gmail.com; telefonu suderinus laiką.
Išsamesnė informacija suteikiama:
UTENOJE :tel. 861069397 Žibutė Kazakevičienė arba el. paštu zibutekazakeviciene@gmail.com
VILNIUJE :studijų vadybininkė Raimonda Urbietienė tel. (8 5) 2714 575, el. p.: raimonda@mruni.eu

Žibutė Kazakevičienė nuotrauka.
Šaltinis: https://www.facebook.com/zibute.kazakeviciene?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAuMKWRzo2TkqMVYLUUIK8CxmnCCPdSljJYniZkaMGTdOokQYeshVX1C87eHA1u5F0TDtFTWdXZA-6r&hc_ref=ARTz9SLpl8Ip1IXVsrYgBv7kIUMWZbU_teII7iHO1KTDyqRucG1TSoKQl3dWjoaQyA8&fref=nf