Artėja Šv. Kalėdos, mažesnių ir didesnių stebuklų, dovanų metas.

2020-12-01 at 19:59
Artėja Šv. Kalėdos, mažesnių ir didesnių stebuklų, dovanų metas. Šiandien Energetikos muziejus sulaukė dovanų. jas dovanojo
K. Būgos gimnazijos šokių mokytojas Andrius Meškauskas. Netoli Vencavų įsigytoje sodyboje surado žibalinę lempą, televizorių „Šilelis“. Senovinį radiją atsivežė jo teta iš Rygos, kuris dabar jau niekam nebereikalingas… Lempai trūksta stiklinio gaubto, gal kas turite ir galite padovanoti?
Andrius, sužinojęs, kad Antalieptėje veikia Energetikos muziejus, senovinių prietaisų neišmetė, pasiūlė juos atvežti, kad muziejus pasipildytų naujais eksponatais, su kuriais galėtų susipažinti bendruomenės nariai, muziejaus lankytojai. Kraštotyros muziejui pažadėjo atvežti II-jį pasaulinį karą menančių daiktų. Mažų stebuklų ir dovanų laikotarpis tęsiasi… Ačiū!
Šaltinis: https://www.facebook.com/Antaliept%C4%97s-kra%C5%A1totyros-muziejus-109393393795471/

Paroda

2020-07-28 at 15:21

Vasario 23d. 11val. Antalieptėje

2020-02-18 at 14:54

šaltinis : https://www.facebook.com/antaliepteskb/photos/a.1123372947729587/2946624205404443/?type=3&theater

Lapkričio 19 d. 14 val.

2019-11-14 at 07:54

šaltinis: https://www.facebook.com/

Kraštotyros muziejus

2019-11-07 at 14:41

Apie gimtojo krašto istoriją pasakoja ne tik daiktai,įvairūs eksponatai, atkeliavę iš praeities,bet ir rašytiniai šaltiniai, išsaugoti per metų ir įvykių vingius. Maloniai nustebino buvusi Antalieptės bibliotekininkė Regina Kuliešienė, perdavusi mūsų muziejui išsaugotą kraštotyrinę kartoteką. Joje užfiksuoti periodinių leidinių straipsniai, kurie buvo publikuojami rajono ir respublikos spaudoje apie Antalieptę ir jos žmones. Įdomu dabar skaityti, kuo gyveno anksčiau mūsų miestelio žmonės, apie ką rašė, kokios temos buvo aktualios. Kartais pavadinimai sukelia šypseną, o kartais norėtųsi daugiau sužinoti apie tuometinius įvykius ir aprašomus žmones.
Ačiū Reginai už patriotiškumą ir norą pasidalinti su kitais savo turimais lobiais. Juk tokios kartotekos bibliotekose buvo sunaikintos, nebereikalingos, o Regina išsaugojo…

Antalieptės kraštotyros muziejus nuotrauka.
Antalieptės kraštotyros muziejus nuotrauka.
Antalieptės kraštotyros muziejus nuotrauka.
Antalieptės kraštotyros muziejus nuotrauka. šaltinis : https://www.facebook.com/Antaliept%C4%97s-kra%C5%A1totyros-muziejus-109393393795471/?__tn__=kC-R&eid=ARBVVcXqaXkBOVaqqEFASS8bmJdb5eZU3dZOIhe8eoX4tjcu4C4pIrpxtWcK-nD0MQtOYYn2RXQfCQeb&hc_ref=ARR40ytxHlZAL0gmnM53q3mYphYSHZbctrrRoYiFS_TZK9itApnHNdwEKDYJJ6O7QNQ&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDvFHy34Rm6njth_Bm8Z5TrPZ-HfIxefBYi-mulZIVNJcysY-0acj1ccAudgfVxG1IdSxa22gc_YNiWGmCvXWU5DF1PvDMDKBDLTjnDEJoJsCk-DO0kOcwpcIEthFbEIm3Z07M3QPupuqqleGKibFq3gjRr-OZpnIobGpfvpi_bEEB3SyoGsiNRCJyvk0E3SoDjvAAQ6dfra91IIkPcDbgmEGaSQ_ut_uUmv82Ye3IcVgilQ63CvsVolzOHSwR17I_p2kP1p1-jwi2xtRjbSYXS_2tmWEmMHgM08ZYi9tkWhXFH_cNzGOu1bqWYUWlI3WJ0AfvPbJ849F6g0xTUVmfu2sQvtsrD-Rol-LLPUtKnzzUES5zDx2g