Sveikinimas

2021-01-13 at 07:40

Brangieji,

Neužmirštuolės žiedeliu, atminimo ugnimi ir šviesa  lange, o svarbiausia – jautria širdimi, tikrųjų vertybių dėlione savo ir Tautos gyvenime  – Lietuva mini Laisvės gynėjų dieną.  1991-ųjų Sausio 13-oji mums visiems primena: nepaprastai svarbūs dalykai yra Valstybės, Tautos, i Žmogaus, Asmenybės ir jo Dvasios Laisvė. Kaip ir  mūsų  Valstybės  teritorijos neliečiamumas. Ji  grąžino mūsų savimonę ir europinę erdvę.

Po tragiškos Sausio 13-osios išaugo nauja   karta.  Tačiau tėvų ir senelių atmintimi jai perduotas pasakojimas apie aukas, sudėtas ant Laivės aukuro,   papildo ir praplečia istorijos žinias apie Lietuvos valstybės šimtmečiais trukusias kovas už  savo laisvę ir egzistavimą, apie tai, ką reiškia Tautai vienybė ir susitelkimas.

Esu kartu su Jumis, brangieji, prie Tėvynės laisvės aukuro, prie Atminimo šviesos. Esu su Neužmirštuolės žiedeliu. Su Jumis jungiasi mano širdis ir ranka. Ačiū, kad esame Laisvės gyvojoje grandinėje kartu.

 

Pagarbiai

Purvynės ir Naršėnų kaimų bendruomenės vadovas

Darius Steponavičius