Popular Tags:

Antalieptėje prisiminėme Algirdą Bertašių…

2016-05-09 at 12:55

,,Algirdas Bertašius netikėtai išėjo Anapilin 2015 m. sausio pabaigoje. Liko pluoštas jo poezijos rankraščių, tapybos ir skulptūros darbų. Dukra Jurgita surinko jo rankraščius, perkėlė juos į kompiuterines laikmenas. Padedama draugų, pažinojusių jos tėtį (didžiausias pagalbininkas – Vytautas Indrašius), ryžosi išleisti knygelę. Pati ir finansavo jos leidybą. Ir štai mes galime paimti knygelę į rankas ir ją skaityti“ (iš antaliepteskb.lt).

Antalieptės kaimo bendruomenės „Lieptų kaimo“ projekto kūrėjai neįsivaizdavo jo gyvybingumo be Algirdo. Šavašos pažintinio tako lankytojams neišdildomus prisiminimus palikdavo prie pagonybės aukuro Algio personažo Krivio atliekamos apeigos ir įdomiai pateikiamos istorinės žinios. Jis taip įtikinamai vaidino Krivį, kad pasibaigus programai dažnas žiūrovas grįždavo su juo pasikalbėti ar kažko paklausti. O nepatikėti negalėjai – viskas buvo iki smulkmenų apgalvota, širdyje išnešiota, pateikta su meile, alsuodavo gėrio ir dvasios harmonija. Todėl įpėdiniui beliko perimti gerąją Algirdo patirtį ir toliau džiuginti į Antalieptę atvykstančius svečius. Šavašos pažintinio tako kūrybinė grupė įsitikinusi – Algirdas ir iš anapusinio pasaulio pagelbėjo jai ieškant naujo Krivio personažo atlikėjo, nes pats šiuo projektu labai tikėjo ir su atsakomybe priėmė pasiūlymą dalyvauti jame.

Manau, kad Algirdas, teikdamas pirmenybę žmogaus protui ir pasaulio pažinimui, buvo kupinas vidinių prieštaravimų. Jis dažnai sakydavo, kad svarbiausia – pareiga. Nemėgo būti giriamas – kuklumas nepaprastai žavus jo bruožas. Domėjosi įvairių kultūrų religijomis, tačiau nei vienos iš jų nemenkino, o priešingai – jose ieškojo gėrio ir prasmės. Neabejojo Dievo buvimu. Nuolat gilinosi į Visatos pažinimo dėsnius, kėlė sau ir kitiems egzistencinius klausimus, todėl buvo įdomus pašnekovas. Mėgo skaityti knygas ir dažnai rekomenduodavo įdomiausias paskaityti kitiems. Algirdui buvo svarbus sveikas kūnas, jis bijojo ligų ir senatvės, todėl sportavo. Ir mane įtikino, kad mankšta ar tam tikri pratimai yra gyvybiškai būtini žmogaus organizmui, todėl kaskart mankštindamasi prisimenu jo pamokas.

Algirdas buvo ne tik aktyvus bendruomenės narys, bet ir konkrečiais darbais ne kartą gelbėjęs parapijietis. Nemanau, kad tai įtakojo jo gyvenamojo namo artumas bažnyčiai. Štai kokia istorija nutiko su jo nutapytu paveikslu „Kristus Karalius – Gailestingasis Dievas“…

…Antalieptės bažnyčios rytų pusėje yra niša – pagal jos matmenis ir buvo padarytas pagrindas šiam paveikslui. Kūrybinis procesas užtruko, nes ko tik Algirdas nesiimdavo, darė su didele atsakomybe ir atsidavimu. O kaip kuriantis žmogus daug galvojo, skaitė bei analizavo: kad perteiktų savo sumanymo esmę, kad su džiaugsmu ir meile kūrinį priimtų tie, kurie į jį žiūrės. Su monsinjoru Petru Baltuška kelis kartus lankėmės pas jį – jam buvo svarbūs monsinjoro patarimai. 2010 m. lapkričio pabaigoje Kristaus Karaliaus paveikslas buvo baigtas, bažnyčioje pašventintas ir pastatytas visiems metams prieš didįjį altorių. Juk 2011-ieji buvo paskelbti Dievo Gailestingumo metais ir Algirdas patobulino savo kūrinį – iš Kristaus širdies pavaizdavo keletą Gailestingumo versmės spindulių. Po metų prasidėję koplyčios remonto darbai sutrukdė paveikslą pakabinti į numatytą vietą, todėl laikinai parinkome kitą – prie įėjimo į bažnyčią virš durų. Kai mūsų baltosios gulbės (taip vadiname miestelio bažnyčią) remonto darbai buvo baigti, o arkos vieta restauruota, paveikslą „Kristus Karalius – Gailestingasis Dievas“ perkėlėme į koplyčią. Algirdas dar ketino jį vėl tobulinti (netenkino aukštis) ir įrėminti, tačiau įgyvendinti sumanymo nesuspėjo…

Algirdas buvo vienas iš pagrindinių talkininkų Antalieptės bažnyčioje ardant į 25 m aukštį iškeltas medines pastolių lentų lubas. Kad suspėtų paruošti bažnyčią artėjantiems atlaidams ir tikintiesiems netektų kęsti nepatogumų, jis su sūnumi Vytautu ir Rimtautas Raugas su sūnumi Justu bei Eugenijus Pupeikis dirbo 30 laipsnių karštyje. Šiam sunkiam darbui reikėjo ne tik sumanumo, bet ir drąsos…Tačiau viską atpirko didelis džiaugsmas – per 2014-aisiais vykusius Porciunkulės atlaidus pamatėme laikinas, įtempiamas mūsų bažnyčios lubas ir visų tikinčiųjų širdyse įsižiebė viltis, kad pagaliau mūsų miestelio šventovė ilgam išsilaisvins iš pastolių! Kai į bažnyčią sugrįžo senieji suolai, Algirdas vėl gelbėjo patarimais. Labai džiaugiamės koplyčioje kūrenama krosnimi ir suprojektuotais metaliniais šventoriaus vartais – tai vis Algirdo darbai…

Algirdas padėjo restauruoti Antalieptės bažnyčioje kabančius Kryžiaus kelio paveikslus. Kad tik žinotumėte kiek įdėjo kruopštaus darbo ir atliko apgalvotų veiksmų…Tada senoje drobėje radome užrašytus 1852-uosius – metus, kuriais Antalieptės bažnyčia buvo carinės Rusijos žinioje. Gaila, kad iki šiol liko neįmintas Kryžiaus kelio paveikslų atsiradimas.

Negaliu neprisiminti ir piligrimų žygio pėsčiomis iš Madagaskaro kaimo, Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio tėviškės, į Antalieptę. Algirdas buvo 2009 m. vykusio pirmojo dalyvis…

… Priglaudžiu sužvarbusias rankas prie koplyčioje iškūrentos krosnies ir pajuntu kaip visą kūną užpildo nepaprasta šiluma…Tyliai praveriu pasitikusius naujus Antalieptės bažnyčios šventoriaus metalinius vartus ir įeinu į mūsų bažnyčią…Rodos, lubos, ant sienų kabančios stacijos, eilėmis išsirikiavę suolai tebemena Algirdo rankų šilumą ir girdi jo žingsnius, balsą…Ačiū, Algirdai, už širdingus žodžius, naudingus patarimus, pagalbą, meilę aplinkiniams. Ačiū už išdalintą viltį – be išskaičiavimo ir nieko nereikalaujant mainais. Tu mokėjai girdėti ne tik savąją, bet ir kito širdį…Algirdai, šie nepaprasti Tavo asmenybės bruožai išliks visų tų, kurie žinojo Tave, atmintyje.

Aš tikiu, kad visi išgirsime Algirdo padrąsinimą: „Aš su jumis, jūsų širdyse gyvas, aš tarpe jūsų ir vardan JŪSŲ“, todėl linkiu, kad jo gėrio pamokos suliepsnotų tūkstančiais naujų minčių kibirkštėlių…

 

Algirdas Algirdas1

Lieptų kaimas Antalieptė

2012-01-24 at 10:25

lk  3 – 4 val. Edukacinė programa

Lieptų kaimas Antalieptė – miestelis Zarasų rajone, Šventosios aukštupio dešiniajame krante. Ši vieta – tikras pasakiškų tiltų ir lieptų kraštas. Antalieptėje ir aplink ją esančių kultūros paminklų, piliakalnių gausa liudija, kad ši vietovė skaičiuoja ne vieną šimtmetį. Miestelio viduryje yra kabantis lieptas virš Šventosios upės. Žmonės sako, kad jis yra stebuklingas. Įsitikinkite tuo. Perėję per lieptą užrištomis akimis pakliūsite į tryliktąjį amžių – pagoniškus laikus, kai deivės ir pasakiškos būtybės žeme vaikščiojo ir su žmonėmis taikiai sugyveno. Žygio per kraštovaizdžio draustinį – Šavašos pažintinį taką (Gražutės regioninis parkas) metu dalyvaukite teatralizuotoje edukacinėje programoje „Senasis lietuvių tikėjimas, dievai, deivės, mitologinės būtybės“, paskanaukite pasakiškai gardžių zuikio blynų ir patys kaimiškoje krosnyje išsikepkite lieptainių. Programos trukmė: 4 val. su maitinimu, 3 val. be maitinimo.Priimamos lankytojų grupės 20 – 25 žmonės.Edukacinės ekskursijos užsakomos tel. +370 685 52266, +370 62419441  Antalieptės kaimo bendruomenė Adresas: A. Žilėno g. 1, Antalieptė, Zarasai El.pastas: olgaraugiene@gmail.com

Antalieptės kaimo bendruomenė

2012-01-23 at 11:43

 bn-300x201

Malūno g. 4, Antalieptė, LT-32243, Zarasų r. sav

Antalieptės kaimo bendruomenė įsteigta 2004 m., organizacijos teisinė forma – asociacija. Savo veiklą Antalieptės kaimo bendruomenė vykdo Antalieptės miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose.

Pagrindiniai organizacijos tikslai yra: bendruomenės telkimas; socialinių, ekonominių, kultūrinių  problemų sprendimas; švietėjiška ir kultūrinė – sportinė veikla; kaimo tradicijų ir švenčių gaivinimas bei  plėtojimas; bendruomenės narių ir jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimas.

Antalieptės kaimo bendruomenė bendradarbiauja su Zarasų rajono Purvynės ir Naršėnų kaimų bendruomene, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomeninės santalka, Sadūnų kaimo bendruomene ir kt.

Bendruomenė yra Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narė, Zarasų savivaldybė vietos veiklos grupės steigėja ir narė.

Vykdyti stambesnieji projektai:

„Infrastruktūros plėtra kaimo žmonių bendravimui ir ryšiams stiprinti“. Finansavimo šaltinis: “Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti” programa.

„Darnus gamtos išteklių naudojimas Europinės svarbos miško buveinėse Antalieptėje“. Finansavimo šaltiniai: Pasaulio aplinkos fondas, Mažų projektų programa (PAF MPP).

„Senųjų tradicijų ir amatų gaivinimas atnaujintuose namuose“. Finansavimo šaltinis: Leader+ bandomosios strategijos dalis.

„Senųjų tradicijų ir amatų gaivinimas atnaujintuose parapijos namuose“. Finansavimo šaltinis: “Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti” programa.

Vykdomas šiuo metu projektas –  “„Antalieptės miestelio ir apylinkių atgaivinimo ir tolesnio vystimosi studija“. Partneris: VšĮ “Regioninių projektų iniciatyva”. Finansavimo šaltinis: “EEE IR Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas  Lietuvoje.

bendruoenes pirmininke IMG_3503IMG_3723 IMG_3495

Purvynės ir Naršėnų kaimų bendruomenė

2012-01-22 at 11:28

IMG_1642

Purvynės k., Antalieptės pšt., LT -32244,  Zarasų r. sav.

Organizacija įsteigta 2007 m. kovo 1 d. Teisinė organizacijos forma – asociacija. Bendruomenė savo veiklą vykdo Purvynės, Naršėnų ir aplinkiniuose kaimuose.

Bendruomenės tikslai  – suburti bendruomenės gyventojus ir per projektinę veiklą gerinti  bendruomenės narių gyvenamo kokybę kaime. Bendradarbiauja su Antalieptės biblioteka,  Zarasų rajono Antalieptės kaimo bendruomene, Sadūnų kaimo bendruomene ir kt. 2008 m. Purvynės ir Naršėnų kaimų bendruomenė tapo Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės nare.

Bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairiuose Zarasų rajono, Utenos rajono renginiuose, rengia  seminarus sveikos gyvensenos  ir gyvulių priežiūros temomis, organizavo seminarus ekskursijas savo bendruomenės nariams  Anykščiuose, Alantoje, Sadūnuose, Baibiuose. Taip į bendruomenės veiklą įtraukiami kaimų gyventojai ypatingai jaunimas ir vaikai.

Jau antrus metus bendruomenė vykdo  Baltijos labdaros fondo  – projektą gyvulių įsigijimui ir perdovanojimui.

Antalieptės seniūnija

2012-01-20 at 10:18

antalieptes_herbas

Vardas Pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Arvidas Saulius Seniūnas (8 385)57340 antaliepte@zarasai.lt
Saulius Savickas Darbininkas (8 385)57250
Raimundas Alaunė Darbininkas, sezoninis kūrikas (8 385)57250
Sandra Kiliuvienė Socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis soc.antaliepte@zarasai.lt
Aušra Kastanauskienė Specialistė (8 385)57250 antaliepte@zarasai.lt
Sandra Kiliuvienė Specialistė socialiniam darbui soc.antaliepte@zarasai.lt