Popular Tags:

Madagaskaro kaime

2019-11-13 at 14:46

Dievo tarno, kankinio arkivyskupo Mečislovo Reinio pagerbimo iškilmės šiandien prasidėjo Antalieptės seniūnijos Madagaskaro kaime. Čia įvyko informacinio stendo, skirto arkivyskupo atminimui, šventinimas. Šventino Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas . Dalyvavo Zarasų Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas dekanas kunigas Vydas Juškėnas, rajono Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, rajono Savivaldybės tarybos nariai Olga Raugienė, Domijanas Popovas.

Petras Ivanovas nuotrauka.
Petras Ivanovas nuotrauka.
Šaltinis. https://www.facebook.com/petras.ivanovas.1?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDgzkETtCV63y8RM9FvOKFWQiYGSyBRHSxztF-ljpogv0l9W2KUe8dyWuyfdMDV0jJ1PQ4Qe68TPk1s&hc_ref=ARR5p309vFrtrbbrdcKPnfxyuppknjPEYdRRqkaMikHOETQBrKuCE4-YfP8pI0IHUCg

Gaspadinių šventė 2019

2019-11-12 at 12:27

Kraštotyros muziejus

2019-11-07 at 14:41

Apie gimtojo krašto istoriją pasakoja ne tik daiktai,įvairūs eksponatai, atkeliavę iš praeities,bet ir rašytiniai šaltiniai, išsaugoti per metų ir įvykių vingius. Maloniai nustebino buvusi Antalieptės bibliotekininkė Regina Kuliešienė, perdavusi mūsų muziejui išsaugotą kraštotyrinę kartoteką. Joje užfiksuoti periodinių leidinių straipsniai, kurie buvo publikuojami rajono ir respublikos spaudoje apie Antalieptę ir jos žmones. Įdomu dabar skaityti, kuo gyveno anksčiau mūsų miestelio žmonės, apie ką rašė, kokios temos buvo aktualios. Kartais pavadinimai sukelia šypseną, o kartais norėtųsi daugiau sužinoti apie tuometinius įvykius ir aprašomus žmones.
Ačiū Reginai už patriotiškumą ir norą pasidalinti su kitais savo turimais lobiais. Juk tokios kartotekos bibliotekose buvo sunaikintos, nebereikalingos, o Regina išsaugojo…

Antalieptės kraštotyros muziejus nuotrauka.
Antalieptės kraštotyros muziejus nuotrauka.
Antalieptės kraštotyros muziejus nuotrauka.
Antalieptės kraštotyros muziejus nuotrauka. šaltinis : https://www.facebook.com/Antaliept%C4%97s-kra%C5%A1totyros-muziejus-109393393795471/?__tn__=kC-R&eid=ARBVVcXqaXkBOVaqqEFASS8bmJdb5eZU3dZOIhe8eoX4tjcu4C4pIrpxtWcK-nD0MQtOYYn2RXQfCQeb&hc_ref=ARR40ytxHlZAL0gmnM53q3mYphYSHZbctrrRoYiFS_TZK9itApnHNdwEKDYJJ6O7QNQ&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDvFHy34Rm6njth_Bm8Z5TrPZ-HfIxefBYi-mulZIVNJcysY-0acj1ccAudgfVxG1IdSxa22gc_YNiWGmCvXWU5DF1PvDMDKBDLTjnDEJoJsCk-DO0kOcwpcIEthFbEIm3Z07M3QPupuqqleGKibFq3gjRr-OZpnIobGpfvpi_bEEB3SyoGsiNRCJyvk0E3SoDjvAAQ6dfra91IIkPcDbgmEGaSQ_ut_uUmv82Ye3IcVgilQ63CvsVolzOHSwR17I_p2kP1p1-jwi2xtRjbSYXS_2tmWEmMHgM08ZYi9tkWhXFH_cNzGOu1bqWYUWlI3WJ0AfvPbJ849F6g0xTUVmfu2sQvtsrD-Rol-LLPUtKnzzUES5zDx2g

Dievo tarno, kankinio arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimo įamžinimas

2019-11-07 at 14:39

Dievo tarno, kankinio arkivyskupo
Mečislovo Reinio
atminimo įamžinimas Zarasų rajone

2019m. lapkričio 13 d. 11 val. Antalieptės seniūnijoje, Madagaskaro km. Informacinio stendo, skirto arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimui, šventinimas.
12 val. val. šv. mišios Zarasų šv.Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
13 – 15 val. M. Reinio 135-osioms gimimo metinėms skirta konferencija „Dievo tarno ark.M.Reinio vardo įamžinimo ženklai“.
Pranešėjų tarpe ir gerb. Olga Raugienė, Zarasų raj. sav, tarybos narė, dr. A. Vasiliauskienė, lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė, kun.mgr. R. Švenčionis.
Ark. M.Reinio veiklą ir jo asmenybės bruožus pristatys raj. sav. fojė vyksianti knygų, dokumentų ir periodikos paroda.
Daugiau inf. Zarasų savivaldybės tinklalapyje.

Antalieptės kraštotyros muziejus nuotrauka.
Antalieptės kraštotyros muziejus nuotrauka.
Antalieptės kraštotyros muziejus nuotrauka.
Antalieptės kraštotyros muziejus nuotrauka.

Mirė žinomas advokatas, buvęs Seimo narys Vytautas Zabiela

2019-11-01 at 18:05

Mirė žinomas advokatas, buvęs Seimo narys Vytautas Zabiela

atnaujinta 17.48

Vaidotas Beniušis, BNS2019.11.01 11:41

Eidamas 89-uosius metus mirė žinomas advokatas, buvęs Seimo narys Vytautas Zabiela.

Šią žinią BNS penktadienį patvirtino Lietuvos advokatūros atstovė žiniasklaidai Saulė Bakšė.

Iš Zarasų rajono kilęs V. Zabiela šeštajame dešimtmetyje įgijo teisininko išsilavinimą Vilniaus universitete, sovietinės okupacijos metais dirbo advokatu.

Netrukus po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo V. Zabiela įkūrė advokatų kontorą „Zabiela, Zabielaitė ir partneriai“, buvo ilgametis Advokatų tarybos narys, prisidėjo klojant Lietuvos advokatūros pamatus.

2013-2014 metais V. Zabiela buvo Seimo narys. Parlamento rinkimuose jis dalyvavo su Lietuvos liberalų sąjungos sąrašu ir viduryje kadencijos pakeitė aukščiau sąraše buvusį politiką, savo noru pasitraukusį iš parlamento.

2007 metais V. Zabiela buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis reiškia užuojautą dėl žymaus advokato, buvusio Seimo nario V. Zabielos netekties.

„Lietuva neteko talentingo teisininko, advokato, pedagogo, aktyvaus visuomenės veikėjo, labai prisidėjusio prie šalies advokatūros kūrimo ir plėtros. Tai buvo ryškus žmogus, kuris dar ne vienai kartai išliks Lietuvos teisės istorijoje. Šią sunkią netekties valandą reiškiu nuoširdžią užuojautą artimiesiems, bičiuliams, kolegoms ir visiems, kuriems teko pažinoti šią asmenybę“, – sakoma premjero užuojautoje.

Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė velionį pavadino išmintingu profesionalu ir nuoširdžiu žmogumi.

„V. Zabiela buvo Advokato garbės ženklo kavalierius, praėjusiais metais paminėjęs 60-ies metų profesinio darbo jubiliejų. Tai buvo išmintingas profesionalas, aktyvus advokatų savivaldos ir bendruomenės kūrėjas, nuoširdus ir šiltas žmogus“, – BNS sakė I. Vėgėlė.

„Lietuvos advokatų bendruomenės atmintyje advokatas V. Zabiela išliks kaip tikros profesinės riterystės ir per ilgus savo profesinius metus pelnyto žmonių pasitikėjimo ir palankumo pavyzdys“, – pridūrė jis.

LRT.lt kviečia prisiminti: Tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo antroji sesija, kuriai pirmininkavo Vytautas Zabiela:

Tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo antroji sesija. Pirmininkauja Vytautas Zabiela