Popular Tags:

Matematikų kraštas

2016-08-22 at 16:01

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, Lietuvos matematikų draugija, Antalieptės krašto muziejus, Lietuvos matematikų muziejus 2016 m. rugpjūčio mėn. Antalieptėje organizavo renginius Lietuvos matematikams atminti. Vienas jų – Lietuvos matematikų muziejaus įkūrėjo docento matematikos daktaro Henriko Jasiūno pirmųjų mirties metinių minėjimas.

Keletas žodžių apie antalieptiškį matematiką doc. dr. Henriką Jasiūną (1925 09 05–2015 08 09), kilusį iš Gaspariškių kaimo, Zarasų r.

H. Jasiūnas – vienas Lietuvos jaunųjų matematikų neakivaizdinės mokyklos (1969 m.) įkūrėjų. 1983 m. jis įsteigė Lietuvos matematikų muziejų, kuriame visuomeniniais pagrindais dirbo iki 2005 m. H. Jasiūno pastangų dėka muziejus yra sukaupęs daug dokumentų: rankraščių, straipsnių, nuotraukų, knygų, filmuotos medžiagos. Muziejų kasmet aplanko šimtai moksleivių, mokytojų, studentų, svečių iš užsienio. Muziejus įvairiomis progomis leidžia bukletus, knygas, rengia iškilių Lietuvos žmonių minėjimo šventes ir proginius straipsnius.

H. Jasiūnas yra parengęs per 50 proginių bukletų, parašė ir paskelbė spaudoje per 30 proginių straipsnių, kelių video filmų ir parodų konsultantas, daugiau nei 10 knygų sudarytojas.

Docentas H. Jasiūnas 1979 m. pripažintas LTSR nusipelniusiu dėstytoju, 2005 m. apdovanotas LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Prisiminti kraštietį, kolegą, bičiulį, giminaitį ir tėvą į Antalieptę iš įvairių Lietuvos vietų susirinko gausus žmonių būrys.

Renginį Antalieptėje sudarė kelios dalys: kapinių lankymas, Šv. Mišios, Matematikų liepto pristatymas, susipažinimas su paroda „Gaspariškių Jasiūnai ir Lietuvos matematikai“, pranešimai ir prisiminimai, skirti matematikui Henrikui Jasiūnui.

Renginys pradėtas gėlių padėjimu, žvakelių uždegimu, maldomis ir giesmėmis Antalieptės kapinėse ant Jasiūnų šeimos kapų (H. Jasiūnas palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje) ir prie koplytėlės 1831 m. sukilėliams atminti. Prie Jasiūnų giminės kapo kalbėjo sūnėnas Eugenijus Jasiūnas ir Antalieptės vyresnioji bibliotekininkė Olga Raugienė. Koplytėlės restauravimą inicijavo ir materialiai parėmė Henrikas Jasiūnas. Apie koplytėlės atstatymą pasakojo advokatas Vytautas Zabiela, artimas Henriko Jasiūno bičiulis.

Šv. Mišias Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje aukojo kan. Stanislovas Krumpliauskas. Giedojo vargonininkės Loretos Alaunienės vadovaujamas Antalieptės mišrus choras. Šv. Mišiose melstasi už Jurgį Jasiūną (1883 04 28–1945 11 22), Marijoną Jasiūnienę (1895 05 05–1983 06 14), Eugeniją Jasiūnienę (1923 10 01–1989 08 10), Vilhelmą Jasiūną (1922 05 26–1999 04 04), Henriką Jasiūną ir Lietuvos matematikus.

Kan. S. Krumpliauskas džiaugėsi ir dėkojo, kad gausiai susirinkę – iš įvairių vietų į Antalieptę atvykę matematikai ir H. Jasiūno giminaičiai bei pažįstami, aktyviai dalyvavo Šv. Mišių aukoje: nuoširdžiai meldėsi, priėmė Švenčiausiąjį.
Po Šv. Mišių straipsnio autorė kalbėjo apie šio krašto žymius dvasininkus: dr. kun. Juozapą Čepėną (iš Velaikių), Dievo tarną arkivyskupą Mečislovą Reinį (iš Madagaskaro), dr. prel. Juozą Prunskį (iš Žvilbučių), dr. kun. Joną Steponavičių (iš Zokorių). Vienam iš jų H. Jasiūnas paskyrė knygelę „Prelatas Juozas Prunskis“. Kalbėta apie šių asmenybių svarbą Lietuvai, palinkėta, kad ir kiti matematikai, pasekę H. Jasiūno pavyzdžiu, imtųsi garsinti kitų profesijų bei specialybių žmones.

Antalieptę jau puošia 9 tilteliai – tiltai (antalieptiškių vadinami „lieptais“ „Un tą lieptą“). Paskutinysis – „Matematikų lieptas“ – skirtas matematikams. Jį dar prieš keletą metų buvo sumaniusi renginių Antalieptėje sumanytoja ir įgyvendintoja, veiklioji, nepailstančioji Olga Raugienė. Tačiau jis pastatytas tik šįmet. Autorius – antalieptiškis medžio drožėjas Saulius Savickas. Jis įkūnijo Olgos Raugienės sumanymą – susieti matematiką su menu. Kadangi S. Savickas turėjo labai gerą matematikos mokytoją Valeriją Bertašienę, gyvenančią šalia liepto (ji šį lieptą globoja: sodina ir prižiūri gėles), tad gebėjo tą idėją įgyvendinti: atsirado matematinės figūros, formulės.

Pasigrožėjus matematikų lieptu renginio dalyviai pasuko į Antalieptės daugiafunkcinio centro kiemą, kur jų jau laukė net trijų bendruomenių parengti ir gaminami, kutenantys uoslę skanumynai: Vajasiškio bendruomenės sriuba, sūris, pyragas, obuolienė ir šalta gira. Šlyninkos vandens malūnas vaišino razavų miltų „Smetoniškais“ blynais su gardžiausiais padažais, įvairiomis arbatomis. Antalieptiškiai siūlė savo tradicinius blynus su grybų padažu, šaltvyšnių sriubą, vištienos troškinį, žuvį, arbatą ir kelias rūšis pyragų bei sūrių.

Pasistiprinus ir pailsėjus, salėje apžiūrėta sumaniai išdėstyta paroda „Gaspariškių Jasiūnai ir Lietuvos matematikai“. Medžiaga atvežta iš Vilniaus, Lietuvos matematikų muziejaus.Parodą rengė VU Matematikos ir informatikos fakulteto studijų koordinatorės Vita Verikaitė, Kristina Lyndienė, Rima Stančikienė ir antalieptiškė Olga Raugienė.

Antalieptiškiams, aktyviems renginio talkininkams ir bendruomenėms, vaišinusioms svečius, buvo įteiktos VU Matematikos ir informatikos fakulteto ir Lietuvos matematikų draugijos padėkos bei suvenyrai su universiteto simbolika.

Antalieptės seniūnija (seniūnas Arvydas Saulius, jo padėjėja Aušra Kastanauskienė) su Olga Raugiene įteikė padėkas Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto bendruomenei ir Lietuvos matematikų draugijai. Olga Raugienė kaipvisada kukliai kalba: „Mes buvome tik šios gražios iniciatyvos įgyvendintojai, pagrindinė organizatorė – Vita Verikaitė.“

Salėje prisiminimais dalijosi Antalieptės krašto muziejaus globėjas, visuomenės veikėjas Vincas Kibirkštis. Lietuvos matematikų muziejaus vadovas Vilniaus universiteto doc. dr. Vilius Stakėnas, rodydamas brėžinius, apžvelgė matematikos istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų.

Vilniaus universiteto prof. habil. dr. Vygantas Paulauskas vaizdžiai pateikė bendrystės su H. Jasiūnu, nulėmusios jo specialybės pasirinkimą, prisiminimų žiupsnelį.

Kalbėjo mokytoja Danutė Rubliauskienė, Jasiūnų kaimynė, buvusi bibliotekos vedėja Regina Kuliešienė. Iš tėvo girdėtus vaikystės pasakojimus labai įdomiai ir gyvai perteikė H. Jasiūno dukra, lituanistė profesorė Birutė Jasiūnaitė.

Renginio pabaigoje dr. Juozas Banionis Antalieptės bibliotekai padovanojo keletą knygų, o straipsnio autorė pasidžiaugė Olgos Raugienės sumanytais ir vykdomais įdomiais projektais ir bibliotekai paliko literatūros bei periodikos. Daug leidinių Antalieptės ir kitoms šio krašto bibliotekoms paliko parodos organizatoriai.

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

1 2 3

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/102908/panorama#wowzaplaystart=918000&wowzaplayduration=170000

 

Video medžiaga iš LRT

Antalieptės Žirgai!

2016-08-22 at 15:53

Stebėjome vaikų žirginio sporto varžybas Antalieptėje – čia pirmąkart susirinko tiek daug žirgų mylėtojų su gausia palaikymo komanda ne tik iš Antalieptės, bet ir iš visos Lietuvos! Didžiausią dėmesį prikaustė Trakėnų, Žemaitukų veislės žirgai. Ačiū organizatoriams ir šventės sumanytojams už nepakartojamas akimirkas- Antalieptės Žirgai!z zz zzz zzzzz

Antalieptėje atidarytas pirmasis Lietuvoje matematikų lieptas

2016-08-22 at 15:21
Zarasų rajone, Antalieptėje, atidarytas pirmasis Lietuvoje matematikų lieptas, nes iš šio krašto kilę net keli garsūs matematikai. Pagerbti juos, pasivaikščioti per lieptus, apžiūrėti matematikos muziejaus įkūrėjui Henrikui Jasiūnui ir žymiems Lietuvos matematikams  skirtą parodą į Antalieptę susirinko būrys Vilniaus universiteto matematikų.
Antalieptė, wikipedia.org nuotr.

Antalieptė, wikipedia.org nuotr.

Devyniais lieptais garsėjanti Antalieptė nuo šiol turės pirmąjį Lietuvoje lieptą, skirtą matematikams. Apie dešimties metrų ilgio, vietos meistrų pagamintas lieptelis jungia upelio, įtekančio į Šventąją, krantus.

„Galbūt jūs, kaip mokslo žmonės, galėsite tai įvertinti ir pasakyti, bet mes, kaimo žmonės, mūsų bendruomenė, kuri čia gyvena, taip supranta matematiką. Nes žmonės įsivaizdavo, kad matematikų lieptelis turėtų būti būtent toks“, – sako Zarasų r. Antalieptės bendruomenės narė Olga Raugienė.

Ant liepto turėklų išraižytos matematikos formulės, svarbiausias akcentas – mediniai skaitytuvai. Jie daugiausia ir patraukė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos katedros dėstytojų, kitų matematikų dėmesį.

„Manau, kad laikui bėgant atsiras ir integralinės, dabar mokyklinės formulės surašytos, nors matematika nesibaigia mokykla, dar yra aukštoji mokykla. Yra akademija, manau, šita tradiciją reiktų tęsti“, – ragina matematikas Algirdas Šukys.

„Atrask matematiką, kuris moka skaičiuoti, skaičiuoja tik buhalteriai, šiais skaitytuvais mokėdavo skaičiuoti pardavėjos. Mano sesuo mokėjo jais dauginti, dalinti, ką tik nori“, – prisimena matematikas Antanas Apynis.

Akademikas Vytautas Statulevičius, docentai Petras Vaškas, Henrikas Jasiūnas ir kiti žymūs matematikai kilę būtent iš šio krašto. Pasak pačių matematikų, jų koncentracija čia apie dešimt kartų viršija Lietuvos vidurkį.

„Kažkas toje žemėje slypi, kuri gimdo tokias jėgas, persiduoda į protą, aišku, čia juokai. Pavyzdžiui, Pasvalio rajonas, kur irgi daug matematikų yra gimę, pagal tankumą būtų panašiai, kaip ir čia“, – juokauja Lietuvos matematikų draugijos prezidentas Remigijus Leipus.

Matematikai, pasivaikščioję ir po kitus lieptus, apžiūrėjo šalia Antalieptės gimusiam H. Jasiūnui bei žymiems Lietuvos matematikams skirtą parodą. H. Jasiūnas įkūrė matematikos muziejų Vilniuje, mėgo rinkti knygas apie matematiką.

„Pats pirmutinis matematikos uždavinynas lietuvių kalba, kuris sukompiliuotas iš dviejų knygų. Viena rusiška, kita lenkiška“, – sako H. Jasiūno duktė Birutė Jasiūnaitė.

Antalieptės bendruomenė gerbdama matematikus žada nepamiršti ir kitų profesijų žymių kraštiečių.

informacija iš http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/146095#.V7qZDtgL-Kl.facebook

,,Basomis 2016“ džiugino parengta programa

2016-08-08 at 00:15

Net dvi dienas vykęs antalieptiškių ir ne tik jų susitikimas festivalyje ,,Basomis 2016“ džiugino parengta programa. Joje nieko nestigo: į valias buvo sportinių aistrų ir linksmybių, vyko Lietuvos automobilių kelių direkcijos VĮ ,,Utenos regiono keliai“ projekto „Saugokime vieni kitus kelyje“ ir Utenos PK (policija) parodomoji programa, jaukus Antalieptės ir Vilniaus universiteto matematikų akademinės bendruomenės susitikimas daugiafunkciniame centre ir Porciunkulės atlaidai. Lyg kaleidoskopas keitėsi įvykiai ir jų veikėjai. Tačiau svarbiausia tai, kad apsilankę festivalio renginiuose pasijuto esantys tarp gerų draugų ir labai laukti. O tai nepaprastai geras jausmas.

Festivalio programa pradėta 2016 m. rugpjūčio 6 d. sportinėmis varžybomis, kuriose rungėsi jaunimas. Ir kaip kitaip – aktyviai dalyvavęs festivalio organizacinėje veikloje jau nuo šventinio ryto negalėjo nustigti vietoje ir veržėsi į sportines kovas ant vandens ir stadione! Dėkojame visiems varžybų dalyviams ir skelbiame nugalėtojus.

Į tinklinio (4×4) aikštelę išėjo 10 komandų. Iš varžybų rezultatų paaiškėjo, kad geriausiai jose sekėsi komandai ,,Jūžintai“ iš Jūžintų. Antrieji tarp tinklininkų liko artimi kaimynai – komanda ,,Mangirdas nežais“ iš Dusėtų, o tretieji – ,,Ešerys“ iš ežeringų Molėtų.

Krepšinio (3×3) aikštelėje susirungė 11 komandų. Jose savosios sienos padėjo antalieptiškiams: komanda ,,Antalieptė“ ir geriausias žaidėjas jos kapitonas Mantautas Patašius! Nugalėtojams nusileido ,,Pusė laipsnio“ iš Antazavės (antra vieta) ir ,,Rimvydo pamokos“ iš Zarasų (trečia vieta).

,,Viliaus Biliūno turnyro“ futbolo varžybose (5×5) dalyvavo 8 komandos. Jo nugalėtoja pripažintas ,, Feniksas“ iš Rokiškio, antrąja vieta džiaugėsi Davainių ,, Žaibas“, o trečiąja – ,, Dyve United“ iš Utenos. Geriausiu turnyro žaidėju buvo pripažintas Tomas Krakauskas, o vartininku – Raimondas Smalskis.

Virvės traukimo rungtyje pralaimėjusių nebuvo: iš Utenos dalyvavusios ,,Thoras 680“ ir ,,Thoras 720“ užėmė pirmąją ir antrąją, o antalieptiškių ,,Išsiutę“ – trečiąją vietas.

Rankų lenkimo čempionu paskelbtas Tomas Girčys – jam įteikta Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario Domijano Popovo įsteigta taurė.

Vakarop susirinkta į Antalieptės daugiafunkcinio centro salėje vykusius net tris renginius: parodos ,,Gaspariškių Jasiūnai ir Lietuvos matematikai“ atidarymą, Lietuvos švietėjo, matematikų patriarcho, profesoriaus Zigmo Žemaičio medalio įteikimo iškilmes ir miesteliui padedančių rėmėjų bei darbščiausių vietinių gyventojų pagerbimą. Vykusiuose renginiuose dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava, rajono Savivaldybės tarybos nariai Stasė Goštautienė, Daiva Kelečienė ir Domijanas Popovas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Vilniaus universiteto profesorius habil. dr. Eugenijus Manstavičius, Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto matematinės informatikos katedros vedėjas dr. docentas Vilius Stakėnas ir šio fakulteto studijų koordinatorė Vita Verikaitė, profesoriaus Zigmo Žemaičio duktė dailininkė Irena Žemaitytė-Geniušienė, matematiko Henriko Jasiūno giminaičiai, antalieptiškiai ir svečiai. Iš Vilniaus Universitete 1983 m. įkurto Lietuvos matematikų muziejus fondų parengta paroda ,,Gaspariškių Jasiūnai ir Lietuvos matematikai“ ypatinga – ji ne tik daugeliui pristato iki šiol nežinotą esantį matematikų muziejų, bet įdomiai bei išsamiai iškiliausias šios mokslo šakos asmenybes ir iš Antalieptės krašto kilusių matematikų indėlį į ją. Džiaugiamės, kad Zigmo Žemaičio medaliai įteikti labai gerai žinomiems Zarasų krašte ir Lietuvoje žmonėms: dailininkui, grafikui, knygų iliustratoriui, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui Arvydui Stanislavui Každailiui ir dailininkei tekstilininkei Reginai Každailienei bei pedagogui, darbo organizatoriui ir aktyviam visuomenininkui iš Antalieptės Vincui Kibirkščiui. Smagu, kad šių darbščių ir kūrybingų žmonių darbai ne tik pamatyti, bet ir įvertinti. Nepamiršta padėkota ir padedantiems Antalieptei geradariams, ir nepaprastai darbštiems bei atsakingiems miestelio bendruomenės nariams: rajono Savivaldybės mero padėkos raštas įteiktas atidarytos parodos sumanytojai, matematikos mokslo šakos propaguotojai ir švietėjišką veiklą Zarasų rajone vykdančiai Vitai Verikaitei, Antalieptės seniūno Arvido Sauliaus rajono Savivaldybės tarybos narei Stasei Goštautienei, Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos vadovei Olgai Ludziš, sporto organizacijai „Thoras“, antalieptiškiams Vladimirui Kolesnikovui, Valdui Ylai, Danutei Rubliauskienei, Reginai Kuliešienei, Rimai Šapolienei, Irinai Steponėnienei, Vidmantui Stasiulioniui ir Povilui Bagdonavičiui.

Vakaroti nutarę festivalio žiūrovai ir svečiai galėjo apsilankyti kuriamo Energetikos muziejaus erdvėje, Antalieptės mokykloje eksponuojamoje jauno fotografo Justino Bedrovo iš Zarasų parodoje „Juodai marga“, Grožio alėjoje išbandyti indėnišką pirtį ir Justės masažus, ragauti tradicinius miestelio šeimininkių blynus, linksmintis su Videniškių krašto liaudiškos muzikos kapela (vadovė Ritutė Paurienė), dalyvauti ekskursijoje po Antalieptės vienuolyną, stebėti Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro ir Degučių šiuolaikinio šokio merginų grupės (vadovė Skaidrė Vanagaitė) programą, klausytis kultūros centro Dusetų dailės galerijos Margaritos Simokaitytės bei Eglės Kuzmienės dueto, mėgautis legendinės amžinai jaunos grupės „Dinamika“ atliekamomis dainomis ir šėlti naktinėje diskotekoje.

Rugpjūčio 7-ąją, antrąją festivalio dieną, Antalieptėje švęsti Porciunkulės atlaidai. Po Šv. Mišių visi buvo pakviesti į Antalieptės saviveiklininkų surengtą koncertą ir agapę, kurioje vaišintasi šauliška košė ir klausytasi antalieptiškių kaimo kapelos „Un tą lieptą“ (vadovė Loreta Alaunienė).

Smagu ir įdomu buvo šiųmečiame Antalieptės festivalyje ,,Basomis 2016“. Tikime, dar ilgai sportinių varžybų dalyviai bei jų ir kultūrinių renginių žiūrovai prisimins festivalio organizatorių išmonę ir dalyvių nuoširdumą, turės kuo patys pasidžiaugti ir ką kaimynui papasakoti. Na, o antalieptiškiai, nestokojantys gerų idėjų, toliau populiarina savąją Antalieptę ir visada laukia grįžtančių į ją…Nejučiomis iš atminties išplaukia Petro Guntulio eilės: ,,Kalnų mes neturim graublėtų,/ Šventoji vingiuoja ramiai./Čia žemė visų numylėta,/ Antalieptė mūsų namai“ – kad taip kuo dažniau galėtų apie mūsų Zarasų kraštą pasakyti visi jį aplankę ir savais namais pavadintų.

Festivalio ,,Basomis 2016“ organizatoriai: Antalieptės seniūnija, parapija, kultūros įstaigos ir kaimo bendruomenės, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, Nacionalinis socialinės integracijos institutas, sporto organizacija „Thoras“.

Rėmėjai: Zarasų rajono savivaldybės administracija, Kultūros centras Dusetų dailės galerija, Zarasų optika „Regos menas“, Šlyninkos vandens malūnas, Kaimo turizmo sodyba „Stromelė“, ,,Degučių karčiama“, Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapija, Antalieptės, Guntulių ir Purvynės bei Naršėnų kaimų bendruomenės, Nacionalinis socialinės integracijos institutas, LKSKA „Nemunas“, Zarasų rajono savivaldybės VVG, UAB „Lauros gėlės“, UAB kavinė ,,Duserta“, Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga, Degučių bendruomenės pirmininkas Vilius Biliūnas, kraštiečiai Almantas Raščiauskas ir Vytautas Zabiela, antalieptiškiai Domijanas Popovas, Vitalija Valiukienė ir Vida Gudelienė.

https://www.facebook.com/zarasusavivaldybe/posts/648225738675066

13880313_648228472008126_416182366401114046_n

IMG_20160806_122010

13882221_648229212008052_8133001979806204555_n

13912907_648229555341351_2055844465463259348_n 13892165_648228578674782_5395791144684456588_n

13921124_648225612008412_7804426008288718550_n 13873074_648225738675066_6630911960714371963_n 13901533_648226245341682_8381763369321728638_n

13902765_648227132008260_1185054870519172336_n 13912688_648227375341569_6606021670334755315_n 13900117_648227202008253_113371284452745282_n

13901403_648229448674695_1584646989836069533_n 13895553_648229572008016_4107154655003233608_n 13882618_648229512008022_7142456767845800032_n

Ilgiausių metų

2016-08-07 at 11:09

Šiandien Antalieptė švenčia! Šiandien džiaugiamės savo miesteliu, jo gyventojais, svečiais, visais padėjusiais surengti festivalį ,,Basomis 2016“. Na, o mielas mūsų mokytojas, visuomeninio muziejaus įkūrėjas ir puoselėtojas, kaip sakė seniūnas jo direktorius su gausybe darbų bei įpareigojimų, bet ,,0“ atlyginimu, mūsų Vincas Kibirkštis šiandien švenčia savo gimtadienį – su pažįstamais ir ne žmonėmis, su muzika ir linksmybėmis. Ilgiausių metų, mielas Vincai!

v.k