MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO STUDIJOS UTENOS KOLEGIJOJE

2019-07-03 at 09:40

PAPILDOMOS STUDIJOS:
Į Viešojo administravimo papildomas studijas gali pretenduoti baigiamojo kurso kolegijos absolventai ir asmenys, įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą, o pabaigę papildomas studijas arba/ir užskaičius papildomųjų studijų dalykus (pagal neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų aprašą) gali studijuoti Viešojo administravimo magistrantūros studijose.
MAGISTRANTŪROS STUDIJOS:
Be papildomų studijų į Viešojo administravimo (Utenoje) magistrantūros studijas priimami:
asmenys, turintys universitetinį bakalauro laipsnį;
kolegijų absolventai, kurie yra įgiję profesinį bakalauro laipsnį ir turintys ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį viešojo sektoriaus srityje ;
-Magistrantūros studijų įžanginė sesija vyks spalio mėnesį.
Reikalingi dokumentai:
• prašymas (pildomas MRU arba Utenoje, pateikus visus reikalingus dokumentus);
• aukštojo atitinkamos krypties išsilavinimo diplomo ir jo priedo originalas ir jų kopijos (kopijos
įteikiamos);
• dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
pavarde (kopijos įteikiamos);
• paso paskutinio puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (kopija įteikiama)
•pažymą apie darbo stažą tam tikroje srityje;
• Stojamoji studijų įmoka, (sąskaitos rekvizitai Stojantieji, stojamąją studijų įmoką (20 Eur) moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas: • AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590; • SEB banke Nr. LT95 7044 0600 0773 4526; • DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858. Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama)
• Dokumentus galite teikti 106 k., Maironio g. 18, Utena (tel. (+370) 61069397, el.p. zibutekazakeviciene@gmail.com; telefonu suderinus laiką.
Išsamesnė informacija suteikiama:
UTENOJE :tel. 861069397 Žibutė Kazakevičienė arba el. paštu zibutekazakeviciene@gmail.com
VILNIUJE :studijų vadybininkė Raimonda Urbietienė tel. (8 5) 2714 575, el. p.: raimonda@mruni.eu

Žibutė Kazakevičienė nuotrauka.
Šaltinis: https://www.facebook.com/zibute.kazakeviciene?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAuMKWRzo2TkqMVYLUUIK8CxmnCCPdSljJYniZkaMGTdOokQYeshVX1C87eHA1u5F0TDtFTWdXZA-6r&hc_ref=ARTz9SLpl8Ip1IXVsrYgBv7kIUMWZbU_teII7iHO1KTDyqRucG1TSoKQl3dWjoaQyA8&fref=nf