Lietuvos valstybingumo šimtmečiui.

2018-03-19 at 09:45

Lietuvos valstybingumo šimtmečiui.

1862 m. liepos 4 d. (pagal seną kalendorių birželio 22 d.) Pragarėlės (Adomavos) kaime (Panevėžio apskritis) gimė knygnešys, lietuvybės propaguotojas, kunigas Stasys Stakelė. 1885 m. jis baigė Kauno kunigų seminariją. 1985 m. ėmėsi draudžiamos spaudos gabenimo ir platinimo. 1890 m. vasarį – 1892 m. balandį buvo ištremtas į Kretingos vienuolyną, vėliau dirbo Pasvalio parapijoje. 1895 m. birželį buvo antrą kartą ištremtas į Kretingos vienuolyną.

S. Stakelė rėmė draudžiamos spaudos išleidimą, buvo ne kartą areštuotas, bendradarbiavo spaudoje. 1905 m. dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime.

1918 m. Antalieptės bažnyčią grąžinus katalikams, kunigavo joje ir neatsiklausęs nei valdžios, nei vyskupo leidimo, padedamas aktyvių vietos tikinčiųjų, pradėjo šios bažnyčios remonto darbus. 1919 m. liepos 5 d. Lietuvos kariuomenės daliniams išvijus bolševikus iš Antalieptės, pulko vadas Kazys Ladyga kun. S. Stakelę įpareigojo: „kaipo po vokiečių pasišalinimo išrinktu valsčiaus vedėju ir toliau įpareigoju tvarkyti miliciją ir valsčių“. Valsčiaus viršaičiu buvo iki 1919 m. spalio 1 d.

Vyresnės kartos tikintieji S. Stakelę vadino šventuoju, o Bronius Kviklys – apaštalu. Apie kunigo atvykimą į Antalieptę jis rašė: ,,…tuo metu Antalieptėje atsirado didelis lietuvybės apaštalas ir nepaprastas vyras kunigas Stasys Stakelė“.

1926 m. buvo paskirtas Degučių bažnyčios (Zarasų rajonas) administratoriumi.

S. Stakelė mirė 1930 m. spalio 28 d. Palaidotas Rozalime (Pakruojo rajonas).

Antalieptės bibliotekos informacija

Žiūrėti daugiau

Antalieptės Biblioteka nuotrauka.