Jau 10 metų esame kartu!

2017-03-21 at 08:35

Paminėjome bendruomenės dešimtmetį

2017 m. kovo 19 d. Antalieptės daugiafunkciniame centre paminėtas Purvynės ir Naršėnų kaimų

bendruomenės dešimties metų gyvavimas ir veikla. Jubiliejinė sukaktis prasidėjo mokytojos

Danutės Rubliauskienės mirusių bendruomenės narių skaitomomis pavardėmis ir jų pagerbimu

tylos minute.

Šventiškai išpuoštoje salėje buvo išsakyti kaimyninių bendruomenių sveikinimo žodžiai, kuriuos

tarė Regina Veselienė ir Stasys Sutkauskis iš Šlyninkos, Teresė ir Kęstutis Vasauskai iš Guntulių

bei Austėja Raugaitė iš Antalieptės kaimų bendruomenių. Savo padėką Antalieptės seniūnas

Arvidas Saulius įteikė Reginai Kuliešienei, kuri ne tik pirmoji ėmėsi vadovauti susikūrusiai

bendruomenei, bet yra ir Antalieptėje įkurtų bendruomenės namų steigimo ir jų įkūrimo iniciatorė.

Tądien prisiminta Purvynės ir Naršėnų kaimų bendruomenės įstatus rengusi advokatų kontora

„Zabiela, Zabielaitė ir partneriai“, pirmojo bendruomenės projekto rengėja Jūratė Zabielaitė bei

įsijungusi į veiklą garsaus advokato Vytauto Zabielos žmona gydytoja Jorūnė Zabielienė.

Šios bendruomenės svarbiausia veikla – dalyvavimas labdaros fondo „Heifer“ projekte. Jo vadovės,

darbščios buvusios Antalieptės vidurinės mokyklos mokytojos Marytės Šagauskienės dėka,

dauguma gyventojų į namų ūkius gavo avių, arklių, paukščių, bičių, įvairių sėklų. Pagal fondo

reikalavimus šias pavasarį gautas gėrybes reikėjo padaugini ir rudenį jomis pasidalinti su

kaimynais. Siekdami rezultatų plušėjo visi Purvynės kaimo gyventojai, o mokytojos Danutės

Rubliauskienės bei kitų entuziazmas formavo gerus bei nuoširdžius kaimyninius santykius.

Nuo 2013 m. pradžios bendruomenei ėmėsi vadovauti Darius Steponavičius. Tai sėkmė ne tik

Purvynės ir Naršėnų kaimų bendruomenei, bet ir visai Antalieptės seniūnijai. Darius sugeba

bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis, puikiai organizuoja bendruomenėje vykdomus darbus.

Tądien šventės dalyviai buvo supažindinti su bendruomenės kūrimosi istorija, prisiminti įdomūs

renginiai ir susitikimai. Aktyviausieji bendruomenės nariai buvo pamaloninti nuoširdžiomis

padėkomis ir dovanėlėmis. Pagerbtos darbščios ir sumanios bendruomenės steigėjos: pirmoji

bendruomenės vadovė Regina Kuliešienė ir buvusi tremtinė, o dabar aktyvi Antalieptės parapijos

pastoracinės tarybos narė, Stanislava Purvelienė. Leisiu sau pastebėti, kad jos sūnus Valdas,

gyvenantis ir dirbantis Vilniuje, labai sumaniai tvarkosi bityne.

Ilgai pasiliks atmintyje solisto Mykolo Piurko ir Antalieptės moterų ansamblio (vadovė Loreta

Alaunienė) liaudiškos dainos.

 

IMG_0010 IMG_0006 IMG_0018

IMG_0043 IMG_0028

 

Tekstas ir nuotraukos Vinco Kibirkščio.