Su kovo 8

2017-03-08 at 08:56

image_gallery

Metų knygos vaikams rinkimai

2017-02-04 at 21:27

Štai ir įpusėjo Metų knygos vaikams rinkimai. Su Antalieptės bibliotekoje besirungiančių knygų penketuku jau susipažino daugiau kaip dešimt vaikų ir penki suaugusieji. Iki 2017 m. vasario 14 d. dar liko šiek tiek laiko, todėl kviečiu prisijungti prie renkančiųjų Metų knygą vaikams skaitytojų.

Jūsų laukia smagus baigiamasis renginys Šv. Valentino dieną – jis 16.00 val. įvyks Antalieptės bibliotekoje. Kartu susumuosime rinkimų rezultatus ir sužinosime kokia gi knyga mūsų miestelyje tapo mylimiausia. Šiuo metu yra dvi lyderės: „Maži ežiuko sapnai“ ir ,,Traškančios žvaigždės“, tačiau dar turite laiko pakeisti rezultatus.

 

Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
 Olga Raugienė, Antalieptės bibliotekos bibliotekininkė

Vasario 3 d. prisimenant dr. Mečislovą Reinį

2017-02-04 at 21:24

2017-aisiais Lietuva įžengė į savo valstybingumo šimtmečio paminėjimo laikotarpį. Ta proga noriu priminti 1884 m. vasario 3 d. Madagaskaro vienkiemyje (Antalieptės seniūnijoje) gimusį Dievo tarną, kankinį, arkivyskupą, ištikimą Bažnyčios ir tautos sūnų, profesorių, užsienio reikalų ministrą, visuomenininką dr. Mečislovą Reinį. Minint jo 133-ąsias gimimo metines Antalieptės bibliotekoje dar viena ekspozicija papildyta paroda „Negęstanti atmintis“. Dr. Aldonos Vasiliauskienės dėka apie jį turime sukaupę daug publikuotų straipsnių ir rašytinio palikimo.

Noriu tikėti, kad 2017-2020 m. laikotarpiu mes prisiminsime ir įamžinsime savo kraštiečių valstybininkų, savanorių, Lietuvos gynėjų ir jos šiandienos kūrėjų atminimą. Linkiu, kad tai būtų ne tik transformuojami į jubiliejinius tradiciniai kasmetiniai renginiai, bet ir ypatingą išliekamąją vertę turinčios Lietuvos ir Zarasų rajono istoriją įamžinančios iniciatyvos. Prisiminkime kuo daugiau tų, kurie nepelnytai pamiršti, paskubėkime surasti ir užpildyti išplėštus savos istorijos lapus. Būkime ypatingai atsakingi ir nepaverskime valstybingumo idėjos vien šou, turistinių produktų sukūrimo ir pan. pasiūlymų savo bendruomenėms programa. Juk tai laikina ir kitame, naujajame Lietuvos šimtmetyje, tikrai pasimes…

M. Reinys – iškili Lietuvos asmenybė, kurios paslaptinga gelbstinti ranka mus, antalieptėnus, nuoširdžiai globoja. Jis studijavo Liuveno (Belgija) universiteto Filosofijos institute (1909–1914). Studijuodamas parašė disertaciją ir apgynęs ją gavo filosofijos daktaro laipsnį (1912 m.). Grįžęs į Lietuvą (1914 m.) plačiašakėje veikloje sėkmingai panaudojo gausų žinių bagažą bei Rytų ir Vakarų patirtį. Jis, vyresniosios generacijos atstovas, gebėjo atsirinkti svarbiausias, esmingiausias Rytų ir Vakarų idėjas, kad jas susintetintų ir nepataikaudamas nei vieniems, nei kitiems tinkamai panaudotų tėvynėje. Dirbo Vilniuje (1914–1922 m.), Kaune (1922–1926 m.), Vilkaviškyje ir Kaune (1926–1940 m.) ir vėl Vilniuje (1940–1947 m.). 1916-1922 m. buvo Vilniaus kunigų seminarijos profesorius, dėstė filosofiją ir sociologiją. 1925 m. Lietuvos Ministras Pirmininkas dr. Leonas Bistras į savo ministrų kabinetą įtraukė ir kun. dr. M. Reinį – jis buvo paskirtas užsienio reikalų ministru. Nors šias pareigas ėjo tik 7 mėnesius, suspėjo nemažai nuveikti: pradėjo tvarkyti itin painius Lietuvos ir Apaštalų Sosto santykius, rūpinosi Lietuvos Bažnytinės provincijos įkūrimu, abipuse atstovybe ir konkordatu tarp Vatikano ir Lietuvos Respublikos, jo pastangomis vyko pirmieji susitikimai su Sovietų Sąjungos atstovais, 1926 m. jis parengė pirmąjį Lietuvos ir SSRS nepuolimo sutarties projektą. 1947 m. buvo suimtas, o 1948 m. pradžioje nuvežtas į Vladimiro centralą (Rusija). Mirė 1953 m. lapkričio 8 d. Buvo užkastas bendrame kalinių kape senosiose Vladimiro miesto kapinėse. 1989 m. vasario 20 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paskelbė, kad arkivyskupas M. Reinys yra reabilituotas. Įamžinant arkivyskupo atminimą vieną iš gatvių Antalieptėje pavadinta M. Reinio vardu, o Utenos rajone, Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios šventoriuje yra simbolinis jo kapas.

Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
Olga Raugienė nuotrauka.
iš: https://www.facebook.com/olga.raugiene/posts/1355395861200127

Antalieptės parapijos pastoracinės tarybos posėdis

2017-01-15 at 17:55

2017 m. sausio 14 d. įvyko Antalieptės parapijos pastoracinės tarybos posėdis, kuriame aptarėme pernai nuveiktus darbus ir suplanavome naujus 2017-iesiems. Posėdyje nuspręsta, kad Švenčiausio sakramento adoracija, skirta Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui, vyks kasmet lapkričio 8-ąją – jo mirties dieną. Planuojame tvarkyti bažnyčios fasado defektus, jos rūsio ekspoziciją ir įgyvendinti kitus sumanymus.

Antalieptės bibliotekos aplinka susirinkusius įkvėpė kūrybiškumui, paskatino susidomėti teikiamomis paslaugomis ir turima religine literatūra – tad šis susitikimas buvo labai naudingas. Posėdžio dalyvius sudomino paroda ,,Negęstanti atmintis“, apie kurią daugiau galite sužinoti iš Antalieptės bibliotekos Faceboko 15936996_1334053236667723_6030124529904803606_o 16112994_1334053336667713_3054497470673355200_o 16113144_1334053493334364_45200995942037220_oFacebook https://www.facebook.com/olga.raugiene/posts/1334053983334315?pnref=story

„Sartai 2017“ – vasario 4-ąją

2017-01-12 at 13:43

 

sartai 2017Tradicinės respublikinės ristūnų žirgų lenktynės ,,Sartai 2017“, kurias organizuoja žemės ūkio ministerija kartu su Zarasų rajono savivaldybe, laikantis ilgamečių tradicijų bus surengtos Dusetose vasario 4 dieną, pirmąjį šio mėnesio šeštadienį.

Taip nuspręsta šiandien žemės ūkio ministerijoje įvykusiame pirmajame šių lenktynių organizacinio komiteto posėdyje, kurį vedė viceministras Gintas Saulius Cironka.

Organizacinio komiteto nariai apžvelgė būtiniausius pasirengimo šioms tarptautinėms varžyboms darbus, numatė terminus iki kada jie turi būti padaryti ir kas juos atliks.

Pagal per daugelį metų susiklosčiusias gražias tradicijas ir 2017 metais ristūnų lenktynės bus orientuojamos į devynis pagrindinius važiavimus, o visą žirginio sporto žiemos šventę Dusetose vainikuos „Didysis žiemos prizas“, kurį tradiciškai steigia Žemės ūkio ministerija ir kuris įteiktas eikliausiojo ristūno vadeliotojui.

Šios šventės dalyviai Dusetų hipodromo ledo take varžysis ir dėl Lietuvos Respublikos Seimo, šalies vyriausybės, Kūno kultūros ir sporto departamento, „Dusetų krašto“ ir kitų prizų, kurių fondas kasmet pamažu auga.

Į lenktynės jau rengiami pakvietimai geriausiems Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos ir kitų šalių žirginio sporto puoselėtojams.

Tradicinės šventės „Sartai 2017“ organizatoriai daug dėmesio skirs ne tik sportinei renginio daliai. Mugės, parodos, koncertai ir kitos priemonės, populiarinančios mūsų nacionalinį paveldą ir etnines vertybes – neatsiejama šios šventės dalis. Neatsitiktinai tradicinėje mugėje ypatingas dėmesys ir lengvatos suteikiamos šalies tautodailininkams.

Lenktynės žiūrovams – nemokamos, bilietų nebus.

Žirgų lenktynės prie legendomis apipinto Sartų ežero, o anksčiau – ir ant jo ledo, yra vienas seniausių masinių renginių šalyje, kasmet pritraukiantis kelias dešimtis tūkstančių žiūrovų. Pradėtos rengti XVIII amžiuje, jos reguliariai vyksta nuo 1905 metų. Respublikinėmis paskelbtos 1955 metais.

 

Lenktynių spaudos centras – Viešųjų ryšių agentūra „Visus Bonus“

Tel. + 370 612 93662

sartai 2017

  sartai 2017

 

informacija iš http://www.sartulenktynes.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=144%3Asartai-2017-vasario-4-j-&catid=34%3Aarchyvas-naujien&lang=lt