1925 m. rugsėjo 5 d.

2017-09-04 at 20:29

1925 m. rugsėjo 5 d. Gaspariškių kaime gimė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto docentas, Lietuvos matematikų muziejaus įkūrėjas ir (dabar „Henriko Jasiūno Lietuvos matematikų muziejus“) puoselėtojas Henrikas Jasiūnas. Mirė 2015 m. rugpjūčio 9 d. Palaidotas Antakalnio kapinėse.

1944-1945 m. jis dirbo Zarasų apskrities Šniukštų pradinės mokyklos vedėju, 1945-1950 m. – Zarasų apskrities švietimo skyriaus mokyklų inspektoriumi. 1950–1952 m. Klaipėdos mokytojų institute studijavo matematiką, po to tęsė studijas Vilniaus universitete. Daugiau nei šešiasdešimt H. Jasiūno gyvenimo metų glaudžiai susiję su Vilniaus universitetu. Jau studijų metais pradėjo dirbti Bendrosios matematikos katedros laborantu, asistentu, nuo 1960 m. – Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros vyresniuoju dėstytoju, docentu. Penkiolika metų ėjo Matematikos ir informatikos fakulteto prodekano pareigas. 1983 m. įgyvendino didįjį savo sumanymą: įsteigė Lietuvos matematikų muziejų, kuriame kaupiami meno kūriniai, matematikos raidą Lietuvoje atspindintys daiktai, dokumentai. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos 2016 m. rugsėjo 27 d. sprendimu jame veikiančiam Lietuvos matematikų muziejui suteiktas Henriko Jasiūno vardas ir jis pavadintas ,,Henriko Jasiūno vardo Lietuvos matematikų muziejumi“.

H. Jasiūnas buvo gimtosios Antalieptės istorinių vietovių ir iškilių asmenybių įamžinimo iniciatorius. Patarimais ir lėšomis parėmė 2006 m. paminklo pastatymą Jakunčių kaime, kur 1943 m. liepos 6 d. kovodami su sovietiniais diversantais žuvo keturi Lietuvos policininkai. Su didele energija 2004 m. ėmėsi rengti monografiją „Antalieptė“ (iš serijos „Lietuvos valsčiai“), subūrė mokslininkų, istorikų, entuziastų būrį kraštotyrinei ekspedicijai į Antalieptę ir jai vadovavo. Apie šį iškilų, darbštų ir plačios erudicijos mokslo vyrą išleista knyga „Darbai ir dienos“ (2011).

Matematika, pedagogo darbas ir muziejininko veikla H. Jasiūnui buvo neatsiejama nuo dėmesio gimtajam kraštui. Jis niekada nebuvo praradęs ryšio su savo tėvų žeme ir Antalieptės žmonėmis. Tikriausiai tai ir yra šaknys, kurios jam teikė pasitikėjimo savo veiklos prasmingumu ir stiprybės, būtinos kiekvienoje srityje. H. Jasiūno pirmosios mirties metinės tapo paskatinimu 2016 m. rugpjūčio 21 d. Antalieptėje paminėti ne tik garbingo velionio, bet ir visų Amžinybėn iškeliavusių matematikų atminimą. Susirinkus gausiam akademinės bendruomenės būriui, bičiuliams ir giminėms: dukrai lituanistei profesorei Birutei Jasiūnaitei, sūnėnams Remigijui ir Eugenijui Jasiūnams su šeimomis, buvo pristatytas naujas Antalieptės „Matematikų lieptas“. Pasak G. Zemlicko – toks lieptas pirmas Lietuvoje ir galbūt vienintelis pasaulyje: „Ne viena auka neturi būti pamiršta ant negęstančio Tėvynės aukuro. Ar ne tokios nuostatos laikėsi Henrikas Jasiūnas? Ypatinga pagarba VU Matematikos ir informatikos fakulteto studijų koordinatorėms Vitai Verikaite ir Rimai Stančikienei, tikroms Henriko Jasiūno bendražygėms ir darbų tęsėjoms. Jei būtų kitaip, nebūtų matematikams ir Antalieptės krašto šviesuoliams skirtų renginių, nedegtų atminimo žvakutės ant išėjusių matematikų kapų, būtų mažiau šviesos“.

Parengta pagal Lietuvos matematikų draugijos informaciją ir Gediminas Zemlickas „Matematikai ant Antalieptės lieptų“ (žurnalas „Santara“, 2016 m. žiema, 131/132).

Nuotraukoje: Antalieptėnai su šviesaus atminimo Henriko Jasiūno šeima. Iš kairės: Jūratė Zabielaitė, Eugenijus Jasiūnas, Vincas Kibirkštis, Remigijus Jasiūnas, Vytautas Zabiela, Jorūnė Zabielienė, Birutė Jasiūnaitė, Regina Kuliešienė, Ona Jasiūnienė (sėdi), Valerija Bertašienė, Danutė Rubliauskienė, Olga Raugienė ir Aldona Žiliukienė iš Dusetų Matematikų muziejuje 2016 m. rugpjūčio 25 d. (dabar „Henriko Jasiūno Lietuvos matematikų muziejus“).

Antalieptės KB nuotrauka.

Prisiminkime Antalieptės festivalį ,,Basomis 2017“.

2017-08-19 at 09:56

20882798_1540939482639596_6761891386787215144_n

Koks yra tas paslaptingas blynų receptas, kuris padeda sulieknėti?

2017-05-14 at 09:12

Kviečiame akimirkai į Antalieptėje esantį Šavašos pažintinį taką.

„Kitomis akimis“ – tai reprezentacijai skirtų aštuonių filmų ciklas apie kurortus ir kurortines teritorijas. Siekiama populiarinti turizmą Lietuvoje, rinktis lietuvišką prekę,…
TV.LRYTAS.LT

Ir vėl pasklaidykime Antalieptės istorijos puslapius

2017-05-01 at 21:54

Ir vėl pasklaidykime Antalieptės istorijos puslapius. Šiandien prisiminkime čia veikusios Mergaičių ūkio mokyklos ateitininkių kuopą. Ką veikė jos narės pasakojama mokykloje leistame laikraštėlyje ,,Pumpurėlis“. Stebėtina kokie buvo tada laikai…Taip norėta, kad ir po daug metų būtų žinoma apie to laikotarpio gyvenimą Antalieptėje, kad šis laikraštėlis (kartais daugiau negu 30 puslapių, kartais 40) buvo rašomas ranka arba spausdinamas rankine mašinėle. Vartai tokį istorinį palikimą ir imi priekaištauti sau: ką ten ranka, kompiuterizuoti ir visaip kitaip technologizuoti, bet neskubame kuo daugiau palikti antrojo valstybingumo šimtmečio rengėjams. O sukrusti reikėtų…

Iš 1929 m. gegužės 20 d. Nr. 2-3.

,,Antalieptės Mergaičių ūkio mokyklos ateitininkių kuopa įsikūrė 1927 metų spalio 8 d. Nuo to laiko iki gegužės mėn. šių 1929 metų kuopa padarė 22 susirinkimus. Jose laikyta 9 paskaitos temomis: ,,Mūsų rytoj“, ,,Šviesi praeitis veda į laimingą ateitį“, ,,Apie moteris“, ,,Apie meilę“, ,,Pečkauskaitės darbai“, ,,Baimė“, ,,Modernusis žmogus“, ,,Rašto istorija“ ir ,,Motina“. Skaityta 8 referatai: ,,Gyvenimo kelionė“, ,,Eidamas keliu neatsigręžk“, ,,Liežuvio valdymas“, ,,Raugės ir kviečiai“, ,,Žvilgsnis į ateitį“, ,,Nauji metai“, ,,Pavasario atgimimas“ ir ,,Motina“. Paskaityta 20 rašinėlių ir padeklamuota 33 eilėraščiai. Susirinkimai įvairinami skambinimais, dainomis, šposais, pasakomis, monologais ir dialogais.

Kuopa turi eucharistininkų sekciją, kurios nariai veikia bendrai su Vidurinės mokyklos euch. sekcija.

Kuopa mano įsigyti savo knygyną. Tam tikslui renkamos aukos knygomis ir pinigais. Knygų jau yra įsigyta 18 egz. Į kuopą pareina 2 egz. ,,Ateities“ ir 5 egz. ,,N. Vaidilutės“.

Kuopa yra įsigijusi albumą, į kurį nori surinkti visų narių fotografijas ir biografijas. Šiuo metu kuopoj yra 32 narės.

Narių ūpas veikime geras, veikimo sąlygos taip pat neblogos. Visi mokytojai kuopai yra palankūs. Kitais metais tikimės dar labiau veiksmą išplėsti, nes jau turėsime daugiau patyrimo ir žinių.

A-kių kuopos Pirmininkė.“

Šaltinis – epaveldas.
Nuotraukoje – iš Antalieptės Mergaičių mokyklos gyvenimo (štai tokius šakočius kepė šios mokyklos moksleivės!).

Antalieptės KB nuotrauka.

Padarėm ,,Darom“

2017-04-24 at 12:18

Šeštadienio darganotą rytą susirinkusiems jubiliejinės akcijos ,,Darom“ dalyviams nereikėjo lūkuriuoti Antalieptės daugiafunkcinio pastato kieme, nes čia pat įkurtos miestelio bibliotekos bibliotekininkės svetingai pakvietė užeiti į ją ir dalyvauti neįprastai prasidedančiose šiųmetės Nacionalinės bibliotekų savaitės Antalieptėje renginiuose. Seniūno Arvido Sauliaus paragintas, nors ir labai nedrąsiai, bibliotekoje susirinko gausus būrys antalieptiškių. Tad buvo paskelbta apie Nacionalinės bibliotekų savaitės pradžią ir išdalintos viktorinos „Rūšiuoji, vadinasi galvoji“ užduotys. Jos klausimai buvo įvairūs: klausta į kokios spalvos konteinerius išmetamas stiklas, plastikas ir metalas; iš kelių metalinių skardinių galima pagaminti dviratį ir iš kelių plastikos butelių – XL dydžio marškinėlius. Pastariesiems klausimams bibliotekoje buvo ir vaizdinių priemonių, galinčių padėti renkantis iš trijų atsakymų teisingąjį – tikras dviratis ir skardinė. Pateikti galimi atsakymai buvo šie: 670, 870 arba 1070 skardinių, bet, deja, teisingo atsakymo ,,670“ nebuvo išgirsta. Pademonstravus marškinėlius ir plastikinį butelį išsiaiškinta, kad XL dydžio marškinėliams pagaminti pakanka tik…penkių butelių. Vėliau spėliota kas ilgiau nesuyra tamsoje ir sąvartyne: plastikas, metalas ar stiklas. Pasirodo, kad stiklas gali nesuirti iki 1000, plastikas – iki 500, o metalas – 200 metų. Sunkiu pasirodė klausimas apie tai, kiek gaunama perdirbto stiklo iš 3 kilogramų stiklo (atsakymas: trys kilogramai). Bet dauguma viktorinos dalyvių žinojo kiek sunaudojama medžių vienai tonai popieriaus pagaminti ir pan.

Dėkojame pirmiesiems Nacionalinės bibliotekų savaitės Antalieptėje dalyviams ir sveikiname viktorinos nugalėtojus: Danių Ylą, Ingridą Meldaikytę, Daivą Meldaikienę ir Aldona Kiežienę. Visiems jiems įteiktos Antalieptės kaimo bendruomenės įsteigtos dovanėlės su „tuesibiblioteka“ atributika, kurių turėtų pakakti visos savaitės renginių dalyviams. Kviečiame aktyviai dalyvauti!

18076490_885912061550001_1445837332185522635_o

Žiūrėti daugiau

Antalieptės Biblioteka nuotrauka.