Džiugi žinia – pratęsta elektros lengvata Zarasų, Ignalinos ir Visagino gyventojams

2016-12-11 at 22:12

LR Vyriausybė dar 2010 m. yra priėmusi sprendimą kasmet po 10 proc. Ignalinos AE zonoje mažinti lengvatinį elektros energijos tarifą, kuris po 2016 m. pagal patvirtintą programą turi visiškai išnykti. Tačiau 2013 metų pabaigoje nutarta iki 40 proc. sumažintą tarifą palikti galioti tik iki 2014 metų pabaigos. Nuo 2014 m. LR energetikos ministerijoje ir LR Vyriausybėje nuolatos iškyla diskusija dėl lengvatos tikslingumo, juolab, Ignalinos fondo lėšos, iš kurio buvo mokama lengvata, išsemtos. Kasmet tik nuo IAE regiono Savivaldybes atstovaujančių politikų aktyvumo priklauso, ar lengvata Zarasų, Visagino ir Ignalinos gyventojams bus iškovota.
Gruodžio 5 dieną Vilniuje vykusio LR Vyriausybės posėdžio metu rasta galimybių pratęsti 10 proc. elektros nuolaidą Zarasų, Visagino ir Ignalinos rajonų gyventojams, patenkantiems į Ignalinos AE regioną. Aktyviai atstovaudami regioną – LR Seimo narys Algimantas Dumbrava, minėtų rajonų merai – Nikolajus Gusevas, Dalia Štraupaitė ir Henrikas Šiaudinis – sugebėjo įtikinti LR Vyriausybės narius grąžinti LR energetikos ministerijos išbrauktą elektros kompensavimo LESTO eilutę IAE regiono gyventojams. Ministras Pirmininkas pritarė prašymui pratęsti lengvatos taikymą Ignalinos AE regiono gyventojams ir pažadėjo šį klausimą neatidėliotinai spręsti. Todėl šį trečiadienį, gruodžio 7 dieną, LR Vyriausybės posėdyje buvo pateiktas sprendimo projektas dėl lengvatos suteikimo. Sprendimas buvo priimtas ir nuo 2017 metų sausio 1 dienos Visagino, Ignalinos ir Zarasų savivaldybių gyventojams ir toliau galios 10 proc. lengvata elektros energijos kainai.
Anot Zarasų rajono savivaldybės mero Nikolajaus Gusevo, šiuo metu vienu pagrindinių ir svarbiausių tikslų yra gyventojų mokestinės naštos palengvinimas 2017 metais. Jo įsitikinimu, Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos Sąjungos šalių, parama šalia atominės elektrinės ir branduolinių kuro saugyklų esantiems gyventojams turi būti skiriama, todėl nuolatos dedama daug pastangų, kad lengvatos skyrimas būtų įtvirtintas ilgalaikėse valstybės strateginių dokumentų priemonėse.

Pagal : http://www.zarasai.lt/naujiena_dziugi-zinia–pratesta-elektros-lengvata-zarasu-ignalinos-ir-visagino-gyventojams_7234

Henriko Jasiūno vardo Lietuvos matematikų muziejus

2016-11-24 at 21:05

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete nuo 1983 m. veikia Lietuvos matematikų muziejus. Jo steigėju bei puoselėtoju buvo Gaspariškių kaime (Antalieptės seniūnija) gimęs mūsų kraštietis, šio universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto docentas Henrikas Jasiūnas.

Lietuvos matematikų draugijos valdybai pasiūlius, o Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybai pritarus, garsaus kraštiečio atminimas įamžintas Lietuvos matematikų muziejui suteikus Henriko Jasiūno vardą ir pavadinant jį ,,Henriko Jasiūno vardo Lietuvos matematikų muziejumi“.

Esame dėkingi visiems, kurie inicijavo ir pritarė šiam sprendimui. Mūsų rajono bendruomenei tai paskata atsakingai pasirengti artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir prasmingais darbais įamžinti iškilių zarasiškių vardus bei rajonui ir Lietuvai svarbius įvykius.

Henrikas Jasiūnas gimė 1925 m. rugsėjo 5 d. 1944-1945 m. dirbo Zarasų apskrities Šniukštų pradinės mokyklos vedėju, 1945-1950 m. – Zarasų apskrities švietimo skyriaus mokyklų inspektoriumi. 1950–1952 m. Klaipėdos mokytojų institute studijavo matematiką, po to tęsė studijas Vilniaus universitete.

Daugiau nei šešiasdešimt Henriko Jasiūno gyvenimo metų glaudžiai susiję su Vilniaus universitetu. Jau studijų metais pradėjo dirbti Bendrosios matematikos katedros laborantu, asistentu, nuo 1960 m. Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros vyresniuoju dėstytoju, docentu. Penkiolika metų ėjo Matematikos ir informatikos fakulteto prodekano pareigas. Mirė 2015 m. rugpjūčio 9 d.

Zarasų rajono savivaldybės administracija nuotrauka.
informacija iš https://www.facebook.com/zarasusavivaldybe/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

Antalieptės daugiafunkciniame centre įvyko tradicinė ,,Gaspadinių šventė“ tema ,,Tortai“.

2016-11-21 at 08:40

2016 m. lapkričio 19 d. Antalieptės daugiafunkciniame centre įvyko tradicinė ,,Gaspadinių šventė“ tema ,,Tortai“.

Susirinkusius į šventę pasveikino Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava ir rajono Savivaldybės administracijos direktorius Ramūnas Keršys.

Komisijai, kurioje buvo Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Ramūnas Keršys, rajono Savivaldybės tarybos narės Stasė Goštautienė ir Daiva Kelečienė, kaimo turizmo sodybos ,,Vasaknų dvaras“ savininkas, aludaris Alfonsas Kėvišas (komisijos pirmininkas) ir Utenoje gyvenantis Almantas Raščiauskas teko atsakingos pareigos. Juk iš septynių dalyvių: Sandros Kiliuvienės ir antalieptiškių vaikų padengto stalo ,,Pozityvas“, Teresės Nakevičienės – ,,Būkime kartu“, Irinos Steponienienės – ,,Kaimiškas“ (ji atstovavo Antalieptės kaimo ir Naršėnų-Purvynės bendruomenes bei Guntulių kaimą), Sandros Pitrėnienės – ,,Saldus šeimos stalas“, Rimos Zavackaitės – ,,Šlyninkos kaimas“ ir Vajasiškio kaimo bendruomenės (pirmininkė Genovaitė Sarokina) – ,,Mūsų kaime šventė“ reikėjo išrinkti nugalėtoją. Ne konkursinėje programoje dalyvavo Aušra Krištapavičienė – ,,Arbatos stalas“ ir Antalieptės biblioteka (bibliotekininkės Olga Raugienė ir Halina Stiškienė) – ,,Knygų Kalėdos“.

Komisijos sprendimu ,,Gaspadinių šventės 2016“ nugalėtoju paskelbta Vajasiškio bendruomenė, antrąją vietą pelnė Irina Steponienienė, trečiąją – Rima Zavackaitė. Sveikiname nugalėtojus!

Šventės rėmėjų dėka dovanos dalyviams tarsi iš gausybės rago krito! Už jas dėkojame Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungai (pirmininkė Olga Ludziš), Dimitrijevui Kondrašovui, medžio drožėjams Pranui Savickui, Sauliui Savickui, Zenonui Striškai ir Erikui Čypui, Astai Barzdienei, Linai Kriukelienei, Lietuvos Respublikos Seimo nariui Algimantui Dumbravai, rajono Savivaldybės tarybos nariams Domijanui Papovui ir Stasei Goštautienei, Almantui Raščiauskui, Dženetai ir Vaidui Jatkūnams, Vladimirui Kolesnikovui, Socialinės integracijos instituto programų vadovui Arūnui Survilai, Antalieptės seniūnijos seniūnaitėms Olgai Raugienei, Danutei Rubliauskienei ir Irinai Zalubienei, Zarasų savivaldybės VVG, UAB „Oriflame kosmetika“ atstovei, verslininkei Leonorai Bukauskienei.

Drauge su tradicine ,,Gaspadinių švente“ į Antalieptę atkeliavo ir populiari Lietuvoje akcija ,,Knygų Kalėdos 2016“. Dėkojame visiems padovanojusiems knygų miestelio bibliotekai! Jų gauta įspūdingai daug. Šios akcijos dalyviai gaspadinėms ir gaspadoriams ,,pasufleravo“ jau kitų metų
šventės temą – pristatant dovanojamą knygą ,,Kalėdos. Pasaulio tradicijos ir šventiniai receptai“ buvo nutarta, kad kitąmet bus gaminami pasaulio valgiai.

Informacija iš https://www.facebook.com/zarasusavivaldybe/?fref=ts

http://www.utenoszinios.lt/2016/11/22/gaspadiniu-sventeje-nesaldus-tortai-ir-dovana-atgabenta-krovininiu-automobiliu/

15068887_703449133152726_7644174930702005669_o 15122884_703426266488346_7307154740816234353_o 15129452_703427313154908_3219640705916049210_o 15129498_703426043155035_31375521739332213_o

LRT Kultūra transliuotoje laidoje ,,Atspindžiai“ Antalieptės HE

2016-11-18 at 15:14

atsisiųsti,,1937 m. S. Kolupaila ir K. Pakštas atvyko į Antalieptę, apžiūrėjo jos apylinkes ir garsiąją Šventosios rėvą, kur upės nuolydis 5 km ruože yra 25 metrai. Įsitikinta, kad čia yra galimybė pagal to meto sąlygas pastatyti didesnės galios hidroelektrinę“, – 2006-aisiais laikraštyje ,,Zarasų kraštas“ rašė antalieptiškis kraštotyrininkas Vincas Kibirkštis. 2016 m. lapkričio 17 d. LRT Kultūra transliuotoje laidoje ,,Atspindžiai“ Antalieptės HE, išskirtinio technikos paveldo objekto Zarasų rajone, istorija

 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/156047#wowzaplaystart=900000&wowzaplayduration=699000

Gaspadynių šventė 2016

2016-11-10 at 08:42

14947632_1231425273597187_9111383077931309774_n