Metų knygos vaikams rinkimai

2017-02-04 at 21:27

Štai ir įpusėjo Metų knygos vaikams rinkimai. Su Antalieptės bibliotekoje besirungiančių knygų penketuku jau susipažino daugiau kaip dešimt vaikų ir penki suaugusieji. Iki 2017 m. vasario 14 d. dar liko šiek tiek laiko, todėl kviečiu prisijungti prie renkančiųjų Metų knygą vaikams skaitytojų.

Jūsų laukia smagus baigiamasis renginys Šv. Valentino dieną – jis 16.00 val. įvyks Antalieptės bibliotekoje. Kartu susumuosime rinkimų rezultatus ir sužinosime kokia gi knyga mūsų miestelyje tapo mylimiausia. Šiuo metu yra dvi lyderės: „Maži ežiuko sapnai“ ir ,,Traškančios žvaigždės“, tačiau dar turite laiko pakeisti rezultatus.

 

Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
 Olga Raugienė, Antalieptės bibliotekos bibliotekininkė

Atvykę svečiai bibliotekai padovanojo 2017 m. kalendorių ir K.Fedirkos foto albumą „Lietuva tokia graži…“

2017-01-25 at 08:52

2017 m. sausio 24 d. apsilankiusius Antalieptės bibliotekoje Zarasų rajono savivaldybės tarybos narius Violetą Barisevičienę ir Rimantą Jurevičių bei zarasiškę verslininkę Vaidą Lazdauskienę sudomino joje veikiančios papildytos parodos „Negęstanti atmintis“ ekspozicija „Miršta tik tos idėjos už kurias niekas nemiršta (M. Reinys)“. Atvykę svečiai bibliotekai padovanojo 2017 m. kalendorių ir Kęstučio Fedirkos foto albumą „Lietuva tokia graži…“, pasidžiaugė jaukia bibliotekas aplinka ir palinkėjo sėkmės darbuose.

Minėtos parodos pristatymą pradėsiu ištrauka iš kraštotyros darbo „Jie nuskaidrina Dvasią. Antalieptės žmonės – dvasios šviesuoliai“ (1997 m., parengė buvusios bibliotekininkės R.Kuliešienė ir J. Mieželienė:,, Su kunigu Algirdu Daukniu į Antalieptę atėjo Atgimimas. Kunigo elgesys ir gyvenimo būdas sumaišė daugelio antalieptėnų protus ir širdis, kai įsikūręs klebonijoje prie pastato pritvirtino dvi vėliavas – tautinę ir „raudoną“. Gyventojai nežinojo, kokios tai vėliavos, ką jos reiškia, kai kuriuos tai drąsino, kai kuriuos baugino…“

2006 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras dėl sovietiniu laikotarpiu išgyventų persekiojimų kanauninką Stanislovą Krumpliauską pripažino Laisvės kovų dalyviu. Jis 2012 m. buvo paskirtas į Dusetų Švč. Trejybės parapiją ir Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos administratoriaus pareigoms ir nuoširdžiai įgyvendina didelius sumanymus. Parodoje galima pamatyti Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kilmingųjų palikuonių bendrijos išduotus kilmės liudijimą bei dekretą, kuriuo Jo prakilnybė, kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, skiriamas ir tituluojamas Vyriausiuoju LDK Istorinės Atminties Organizacijų kapelionu.

1907 m. gruodžio 22 d. gimė žymus lietuvių žurnalistas, dvasinės literatūros kūrėjas, tautinės kultūros puoselėtojas ir globėjas, nepalenkiamas Lietuvių laisvės bylos dalyvis, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys, bažnytinės teisės daktaras prelatas Juozas Prunskis. Biblioteka turi autentišką laišką iš Čikagos, kuriuo patvirtinama, kad prelatas dr. J. Prunskis Antalieptės bibliotekai užsakė „Draugo“ dienraštį vieniems metams (nuo 1997 m. spalio 1 d. jis buvo atsiunčiamas kartą per savaitę po 5 numerius).
Ekspozicijoje galite rasti informacijos apie knygnešį, lietuvybės propaguotoją, kunigą Stanislovą Stakelę, Veleikių Čepėnus ir dar mažai Zarasų rajone ir Antalieptėje žinomą 1880 m. kovo 10 d. Zokorių vienkiemyje gimusį dvasininką, filosofijos mokslų daktarą, pedagogą, administratorių, politiką, aktyvų 1920–1926 m. Lietuvos Seimų narį, visuomenės veikėją, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmąjį pirmininką, aktyvų kovotoją dėl lietuvybės Vilnijos krašte, vieną iš Tėvynės apsaugos rinktinės organizatorių ir aktyvų veikėją Joną Steponavičių.

16178766_832421206899087_2626290270489084973_o

Kviečiame apsilankyti parodoje!

Olga Raugienė, Antalieptės bibliotekos bibliotekininkė

2017 m. sausio 6-ąją Antalieptės biblioteką aplankė Trys karaliai

2017-01-07 at 10:33

2017 m. sausio 6-ąją Antalieptės biblioteką aplankė Trys karaliai. Išminčiai atnešė ne tik tradicines dovanas – mirą, smilkalus ir auksą, bet ir penkias naujas 2016 metų knygos rinkimuose dalyvaujančias knygas vaikams. Bibliotekoje laukusiems vaikams pristatyti: Jurgos Baltrukonytės „Filmukai“ (iliustravo Algis Kriščiūnas, Alma littera, 2016), Aido Jurašiaus „Akmenukų pasakos“ (iliustravo Jurga Šarmavičiūtė, Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2015), Nadios Kovaliovos „Meškis ir Žąsis“ (iliustravo autorė, Nieko rimto, 2015), Gendručio Morkūno apsakymai „Traškančios žvaigždės“ (iliustravo Marius Zavadskis, VšĮ Aštuntoji diena, 2015) ir Selemono Paltanavičiaus pasaka „Maži ežiuko sapnai“ (iliustravo Lina Eitmanytė-Valužienė, Nieko rimto, 2015). Vaikams įteiktuose skaitytojų pasuose kiekvienas iš jų perskaitęs šio penketuko knygą galės ją įvertinti širdele, o vasario 14-ąją, Šv. Valentino dieną, paskelbsime mylimiausią Antalieptės vaikų knygą – daugiausiai skaitytojų širdelių surinkusią pretendentę. Noriu paskatinti vaikus perskaityti visas penkias knygas, nes tokių skaitytojų laukia džiugi išvyka į Zarasų rajono savivaldybės viešąją biblioteką.

Kviečiu ir suaugusius skaitytojus aktyviai įsijungti į Metų knygos rinkimus. Už labiausiai patikusią knygą visose kategorijose galite balsuoti interneto svetainėse http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt ir www.lrt.lt; elektroniniu paštu metuknyga@lrt.lt arba paštu adresu: „Metų knygos rinkimams“, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Gedimino pr. 51, 413 kab., LT-01504 Vilnius.

Daugiausia skaitytojų balsų surinkę knygų autoriai tradiciškai bus apdovanoti Vilniaus knygų mugėje 2017 m. vasario mėnesį.

15800383_822346051239936_5126573789535821607_o 15874950_822346237906584_6086405999105346656_o

Olga Raugienė,
Antalieptės bibliotekos bibliotekininkė

Antalieptėje vyko bendrystės bei dalinimosi šventė

2016-12-17 at 08:51

15440436_719224288241877_7205702369765389372_o 15540736_719224491575190_1564605990328495868_o 15542299_719224128241893_5785192543438065365_n2016 m. gruodžio 16 d. Antalieptėje vyko bendrystės bei dalinimosi šventė, kurioje įžiebta Kalėdų eglutė, ragauta gardi su meile išvirta Advento sriuba, skambėjo liaudiška muzika, kviesta pasigaminti Kalėdų žaisliuką ir išbandyti laimę loterijoje, pasidžiaugta aktyviausiais antalieptiškiais.

Palydint besibaigiančius Bibliotekų metus Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padėkos raštai už Antalieptės filiale surengtas autorines darbų parodas buvo įteikti Pranciškui ir Rūtai Savickams, Virginijai Kiliuvienei, Monikai Krogelevičienei, Astai Barzdienei, Albinui Malakauskui ir Zenonui Striškai. Nuoširdžiai padėkota ir aktyviausiems: už daugiausiai perskaitytų knygų ir periodikos medaliai „Antalieptė“ buvo įteikti bibliotekos skaitytojams Stanislavai Makauskienei, Romualdui Samanavičiui, Linai Petruškevičiūtei, Kristinai Kulikauskaitei, Deimantei Sinicaitei, Gabijai Mozuraitytei, Alfredai Vidrickienei ir Daniui Ylai, o dovanėlės – aktyviausiems renginių dalyviams Danutei Rubliauskienei, Marytei Šagauskienei, Loretai Alaunienei, Daliai Laurinavičienei, Daliai Rusakevičienei, Valerijai Gražinai Venclovienei, Stanislavai Benediktai Kupinskienei ir Marytei Misiūnaitei.

Vykusios šventės bendrystės ir dalijimosi idėjai neliko abejingi kraštietis Almantas Raščiauskas ir Leonora Bukauskienė, atsiuntę sveikinimus ir saldžias dovanas, antalieptiškė Rasuolė Puodžiūnienė su sūnumi atnešę didžiulį krepšį saldainių, bibliotekininkėms įteikęs savo kūrybos darbą medžio drožėjas Pranciškus Savickas ir kunigui kan. Stanislovui Krumpliauskui padovanojęs sukurtą darbelį iš karoliukų Albinas Malakauskas. O kiek žmonių dalyvavo ruošiant Advento sriubą: kas žuvies parūpino, kas daržovių, todėl Irinai Steponėnienei ir jos talkininkėms Aušrai Kastanauskienei bei Sandrai Kiliuvienei darbo tikrai nestigo! Smagiai muzikavo antlieptiškių kapela „Un tą lieptą“ (vadovė Loreta Alaunienė), o šventėje apsilankiusi dosnioji Snieguolė pamalonino visus joje dalyvaujančius vaikus.

Smagu, kad neapsiribota švente daugiafunkcinio centro kieme ir Antalieptės bei Naršėnų-Purvynės kaimų bendruomenių atstovai aplankys negalėjusius dalyvauti šventėje savo kaimynus ir bendruomenių narius.

Šventės rėmėjai: klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas, Antalieptės bei Pyrvynės ir Naršėnų kaimų bendruomenės.

Šventės organizatoriai: Antalieptės seniūnija ir jos kultūros įstaigos.

Šventė įgyvendinta vykdant projektą ,,Antalieptės kaimo bendruomenės stiprinimas ir įgalinimas atlikti būtiniausias bendruomenės veiklas“ (projekto vadovas Arūnas Survila). Projektą finansavo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Įgyvendinant projektą aktyviai dalyvavo Antalieptės bendruomenės pirmininkė Austėja Raugaitė ir dešimt už atsiras veiklas atsakingų bendruomenės narių.

Iš  https://www.facebook.com/pg/zarasusavivaldybe/photos/?tab=album&album_id=719222994908673

„Knygų kalėdos“

2016-12-09 at 09:13
untitledMaloniai kviečiame apsilankyti Zarasų viešosios bibliotekos ir padalinių organizuojamuose kalėdiniuose renginiuose. Šiuo laikotarpiu organizuojami renginiai skatina bendrauti ir dalytis ta knyga, kuri kažkuriam skaitytojui parodys naujus kelius, atvers gražesnius horizontus.
Akcija „Knygų kalėdos“ šiais metais vyksta lapkričio 14 – sausio 6 dienomis. Dovanokime knygas, kurios keičia gyvenimą!
2017  m. sausio 6 d. 11 val. Antalieptės bibliotekoje vyks baigiamasis „Knygų Kalėdos“  ir įvadinis „Metų knygos rinkimai“ renginys  „Trys Karaliai“. Atvykę į  renginį  jie pristatys naujas knygas ir supažindins su „Metų knygos rinkimo“ taisyklėmis. Biblioteka supažindins su akcijos „Knygų Kalėdos“ rezultatais.
informacija iš http://www.zarasai.lt/naujiena_bendraukime-kalediniai-naujametiniai-renginiai-ir-knygu-kaledos-zarasu-viesojoje-bibliotekoje-ir-padaliniuose_7227