Artėja Šv. Kalėdos, mažesnių ir didesnių stebuklų, dovanų metas.

2020-12-01 at 19:59
Artėja Šv. Kalėdos, mažesnių ir didesnių stebuklų, dovanų metas. Šiandien Energetikos muziejus sulaukė dovanų. jas dovanojo
K. Būgos gimnazijos šokių mokytojas Andrius Meškauskas. Netoli Vencavų įsigytoje sodyboje surado žibalinę lempą, televizorių „Šilelis“. Senovinį radiją atsivežė jo teta iš Rygos, kuris dabar jau niekam nebereikalingas… Lempai trūksta stiklinio gaubto, gal kas turite ir galite padovanoti?
Andrius, sužinojęs, kad Antalieptėje veikia Energetikos muziejus, senovinių prietaisų neišmetė, pasiūlė juos atvežti, kad muziejus pasipildytų naujais eksponatais, su kuriais galėtų susipažinti bendruomenės nariai, muziejaus lankytojai. Kraštotyros muziejui pažadėjo atvežti II-jį pasaulinį karą menančių daiktų. Mažų stebuklų ir dovanų laikotarpis tęsiasi… Ačiū!
Šaltinis: https://www.facebook.com/Antaliept%C4%97s-kra%C5%A1totyros-muziejus-109393393795471/