2018 m. rugpjūčio 5 d

2018-08-22 at 09:13

2018 m. rugpjūčio 5 d. Antalieptėje vykę Porciunkulės atlaidai buvo skirti miestelio bažnyčios grąžinimo katalikams šimtmečiui (kunigas, lietuvybės puoselėtojas, knygnešys Stanislovas Stakelė (1862 -1930), Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio trisdešimtmečiui paminėti (kunigas Algirdas Dauknys – Nepriklausomybės šauklys Antalieptėje), dvidešimtmečiui kaip pradėta beatifikacijos byla (1998 09 14) Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui.

Šv. Mišias aukojo kunigas Algirdas Dauknys, muzikavo duetas Ingrida (vokalas) ir Dalia (smuikas), organizuoti kaimų bei bendruomenių prisistatymo kiemeliai. Susirinkusius pasveikino Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas.

Dėkojame rajono Savivaldybės tarybos narei Stasei Goštautienei už gėlėmis išpuoštą Antalieptės bažnyčią.

Nuotraukos Gintarės Laurikėnienės.

Antalieptės bibliotekos informacija

 

Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
Antalieptės Biblioteka nuotrauka.
`